Upravo
Ne propusti klađenje uživo. ...

Na temelju čl. 54. Zakona o igrama na sreću ( NN 87/09), čl. 44. Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (NN 38/10) i Pravilnika o priređivanju igara klađenja na daljinu (NN 08/10) direktor "SUPER SPORT" d.o.o. Danko Ćorić dana 10.lipnja 2014. godine donio je

 

 

PRAVILA IGRE NA SREĆU KLAĐENJE

OPĆE ODREDBE UVJETI SUDJELOVANJA U KLAĐENJU

Članak 1.

 

Ovim se pravilima Igre na sreću klađenje (dalje: Pravila) uređuju uvjeti za priređivanje posebne igre na sreću klađenje (dalje: klađenje) koju priređuje sportska kladionica "SUPER SPORT" d.o.o. Krčka 18d, Zagreb, OIB: 48471634697 (dalje: priređivač).

 

Članak 2.

 

1)   Uplate za klađenje se primaju na teritoriju Republike Hrvatske u poslovnicama priređivača, putem terminala za klađenje i putem klađenja na daljinu (internet i SMS) temeljem  suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske.

2)    Klađenje je igra u kojoj sudionik (igrač) pogađa ishode različitih događaja (npr. sportska natjecanja, loto, festivali, razni izbori i sl., osim na rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske, za zastupnike u Hrvatski sabor i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) predloženih od priređivača.

3) Iznos dobitka izračunava se množenjem tečajeva događaja uvrštenih na listić i iznosa uplate umanjenog za iznos manipulativnih troškova, pod uvjetom da je točno pogođen ishod odigranih događaja. Tečaj je omjer u kojem se zaprima oklada.

4)   Okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne smije biti nikome poznata unaprijed i mora biti takve naravi da na nju ne mogu utjecati ni priređivač ni igrač. Uvjeti igre moraju biti unaprijed određeni.

5)   Klađenje je igra na sreću koja se trajno priređuje.

 

Članak 3.

 

1)   Ova Pravila su zakonska i pravna osnova za sudjelovanje u igri.

2)   Priređivač i igrač zaključuju oklade na osnovu prihvata odredbi sadržanih u ovim Pravilima po uplati oklade.

3)   Ova Pravila obvezuju ugovorne strane.

4)   Igrač uplatom listića prihvaća sve odredbe sadržane u ovim Pravilima.

Pri odlučivanju o eventualnim sporovima neće se uzimati u obzir drugačije tumačenje ili nepoznavanje odredbi ovih Pravila.

5)   Ova Pravila nalaze se na svim uplatnim mjestima priređivača.


Članak 4.

 

1)  Sudionici klađenja su priređivač iigrač.

2)   Sudjelovanje u klađenju regulirano je ovim Pravilima.

Svakom je igraču u vlastitom interesu upoznati odredbe ovih Pravila koje određuju pravni odnos između igrača i priređivača.

3)  Klađenje je dopušteno samo fizičkim osobama s navršenih 18 godina. U tu svrhu priređivač može zatražiti od igrača ispravu oidentitetu.

 

Članak 5.

 

Zaposlenicima priređivača zabranjeno je klađenje.

 

 

ZAPRIMANJE I ZAKLJUČIVANJE OKLADA

 

Članak 6.

 

1)  Prije svakog početka primanja oklada priređivač javno objavljuje ponudu.

Svaki objavljeni događaj u ponudi je određen brojem i ima određeni omjer (u daljnjem tekstu tečaj), koji određuje priređivač. Iznos dobitka izračunava se množenjem tečajeva događaja uvrštenih na listić i iznosa uplate umanjenog za iznos manipulativnih troškova, pod uvjetom da je točno pogođen ishod odigranihdogađaja.

2)    Ponudu za klađenje priređivač objavljuje u tečajnoj listi koja je informativnog karaktera. Priređivač kao pomoć igračima može uz svaku pojedinu ponudu dodati još informacija (npr.: neutralni teren, broj kola, da li se kup igra na jednu ili dvije utakmice, rezultat prve utakmice, rezultat serije utakmica npr. u play off-u NBA i NHL i slično), ali ne odgovara za točnost navedenihpodataka.

3)   Priređivač može promijeniti objavljene datume, termine, tečajeve isl.

4)   Ako s tehničkog gledišta postoji nemogućnost prikazivanja podataka u punom opsegu (npr. imena sudionika teniskih mečeva u paru i sl.) priređivač može u takvom slučaju navesti kratice.

5)   Priređivač može odrediti početak i prestanak zaprimanja oklada i to zbog nepredviđenih okolnosti (moguća promjena, premještaj, odgoda ili drugi razlozi).

6)   U slučaju pogreške ili promjene na tečajnoj listi priređivač uzima u obzir podatke koji su dani u trenutku sklapanja oklade i zapisani u računalu priređivača.

7)  U slučaju bilo kakve pogreške pri ispisu tečajne liste, prikaza ponude za igrače u poslovnici, na listiću ili očite pogreške pri unosu podataka u računalo priređivača, priređivač zadržava pravo na poništenje takvih oklada ili prema vlastitoj prosudbi na isplatu takvih oklada po ispravnom tečaju čak i ako je pogreška uočena nakon završetka događaja. Očitom pogreškom smatraju se pogotovo,  ali ne isključivo ovislučajevi:

a)              kada tečaj na određeni događaj značajno odstupa od prosjeka na domaćem ili stranom kladioničkomtržištu

b)             kada je zadani hendikep ili granica izvan uobičajenih ili mogućih vrijednosti za tu ponudu

c)              kada se uplatom na sve ishode događaja postiže siguran dobitak

 

8)   Svaka promjena u klađenju ili ukidanje klađenja moguća je samo uz pristanakpriređivača.

9)    Djelatnik priređivača ima pravo ograničiti ili zaustaviti zaprimanje svih vrsta oklada u slučaju da je ugrožen tijek klađenja(npr.: ako primijeti da je događaj već počeo, ako povučen iz ponude nije blokiran u računalu, ako igrač narušava kućni red, ne poštuje odredbe Pravila priređivača i sl.)

10)  Oklada se zaprima na način da igrač navede broj događaja na koji se kladi, tip i ulog. Ustanovi li igrač nakon zaključenja oklade pogrešku, mora odmah, a najkasnije u roku od 5 minuta o netočnim podacima upozoriti djelatnika koji je okladu zaprimio i zatražiti ispravak. Kasnije reklamacije priređivač neće uzimati u obzir. Isto tako reklamacija se neće moći provesti ako je bilo koji od tipovanih događajapočeo.

11)   Kod klađenja na daljinu ne postoji mogućnost poništavanja oklade

12)  Nakon uplate uloga, igrač će dobiti potvrdu o zaključenju oklade. Potvrda o zaključenju oklade (listić) najmanje sadrži:

skraćeno ime tvrtke priređivača, podatke o poslovnici, datum i vrijeme (sat i minutu) kada je uplata izvršena, serijski broj listića, broj, tip i tečaj za svaki događaj, iznos uplate i eventualni dobitak u slučaju pogođenog ishoda, manipulativni trošak za provođenje klađenja. Svi se podaci prije ispisa upisuju i pohranjuju kod priređivača.13)    Nakon završetka događaja, a najkasnije u roku 15 dana, priređivač javno objavljuje rezultate i dobitne tipove završenihdogađaja.

 

Članak 7.

 

1)  Kod svake uplate priređivač može obračunati manipulativni trošak. Promjena visine ili ukidanje naplate manipulativnog troška je u nadležnosti priređivača.

2)   Minimalni ulog po listiću je 1,00 KN.

3)  Maksimalni čisti dobitak po jednom listiću iznosi 15.000.000,00 KN. Promjena i ograničenje eventualnog uloga i dobitka je u nadležnosti priređivača.

4)    U slučaju posebnih vrsta oklada visina maksimalnog čistog dobitka nalazi se na popisu odgovarajuće vrste oklade. Pod čistim se dobitkom smatra razlika između eventualnog  dobitka i uloga. Npr. oklada za 20 kn uz tečaj 4,0 znači da je eventualni dobitak 80 kn, a čisti dobitak je dakle 80 - 20 = 60 kn, ili oklada za 10.000 kn uz tečaj 7,0 znači da je eventualni dobitak 70.000 kn pri čemu je čisti dobitak 70.000 – 10.000 = 60.000 kn. Manipulativni troškovi nisu uračunati u izračunavanje eventualnog dobitka.

 

 

MOGUĆE OKLADE

 

Članak 8.

 

Priređivač zaprima oklade na ishode različitih događaja:

1)  pojedine događaje sa 3 moguća rezultata (tip 1, tip X, tip 2).

tip 1 - pobjeda domaćina ili prvonavedenog natjecatelja ili momčadi tip X - neodlučen ishod

tip 2 - pobjeda gosta ili drugonavedenog natjecatelja ili momčadi

2)   dvostruki tipovi na pojedine događaje sa 3 moguća rezultata (tip 1X, tip X2, tip12)

tip 1X - utakmica završi neriješenim rezultatom ili pobjedom prvonavedenog natjecatelja  ilimomčadi

tip X2 - utakmica završi neriješenim rezultatom ili pobjedom drugonavedenog natjecatelja ili momčadi

tip 12    -  utakmica  završi  pobjedom  prvonavedenog  ili  drugonavedenognatjecateljaili momčadi

3)   pojedini događaji sa 2 moguća rezultata ( tip 1, tip 2 )


4)     dijelove događaja i izvedenice koje su povezane sa sportskim natjecanjima u raznim priredbama i disciplinama (npr.: tip na 1. poluvrijeme, tip na 1. trećinu, tip na 1. set, tip na tijek utakmice- poluvrijeme/kraj, tip na točan rezultat, tip na 1. zgoditak u utakmici, tip na prolaz, tip na pobjednika (nakon eventualnih produžetaka, nakon dvije ili više odigranih utakmica), tip na pobjednika serije događaja, poredak pojedinaca odnosno ekipa u pojedinoj utakmici (natjecanju), tip na najboljeg strijelca, tip na strijelca 1. zgoditka, daje/ne daje gol,  tip na zbroj golova, hendikep i sl.)

5)   posebne vrste oklada i ponuda

6)   ostale oklade prema ponudi priređivača

 

 

POSEBNE VRSTE OKLADA I PONUDA

 

Članak 9.

 

Priređivač može organizirati i druge posebne vrste ponuda:

1)   Ponuda "hendikep" je posebna ponuda koja već unaprijed stavlja u teži položaj favoriziranu ekipu. Određivanje načina i visine težega položaja u nadležnosti je priređivača te se objavljuje zajedno s ostalim podacima uponudi.

2)   Ponuda hendikep F+2 stavlja u teži položaj favoriziranu momčad

(momčad sa nižim osnovnim tečajem) bez posebne oznake na ponudi da li je favorit domaćin ili gost. Važeći rezultat u ponudi "hendikep F+2" je postignut u slučaju da favorizirana momčad pobjedi u regularnom vremenu s dva i više golova razlike.

3)   Ponuda u kojima se može promašiti jedan, više ili sve događaje, a da pri tome igrač ostvari dobitak ili dio dobitka.

4)    Oklade u kojima igrač ako pogodi određen broj događaja ili ispuni druge posebne kriterije priređivača može ostvariti dodatni bonus, veći dobitak od zadanog, isl.

5)    Oklade u kojima priređivač ne zadaje pojedinačne tečajeve, nego zadaje za sve događaje ukupni tečaj ili dobitak.

6)   Priređivač može u posebnim vrstama oklada ograničiti dobitak (bonus) na način da dobitak dobivaju svi igrači koji su pogodili zadane kriterije, da dobitak dobiva samo prvi igrač koji je pogodio zadane kriterije, da se dobitak dijeli sa brojem igrača koji su pogodili zadane kriterije ili da se dobitak (bonus) ili dio dobitka (bonusa),ako niti jedan igrač ne pogodi zadane kriterije, prebaci u sljedeće kolo iste igre, ali to priređivač mora posebno naglasiti.

 

 

VRSTE KLAĐENJA

 

Članak 10.

 

SOLO KLAĐENJE

Solo klađenje je takvo klađenje u kojem igrač, u okvirima ovih Pravila, pogađa tip jednog odabranog događaja navedenog u ponudi priređivača.

Pravo na dobitak nastaje ukoliko igrač pogodi dobitni tip odabranog događaja.

Sve oklade navedene u članku 8. mogu se zaprimiti kao solo, tj. kao jedna samostalna oklada na jednom listiću, osim ako na događaj nije određen minimalni broj kombinacija.


Članak 11.

 

AKUMULIRANO - KOMBINIRANO KLAĐENJE

Akumulirano - kombinirano klađenje je takvo klađenje pri kojem igrač može, u okvirima ovih Pravila, kombinirati tipove na ishode raznih događaja, navedenih u ponudi priređivača.

1)    Nije moguće na istom listiću kombinirati oklade na događaje, dijelove događaja ili njihove izvedenice koje su povezane ( npr. događaj Dinamo - Hajduk se ne može kombinirati s drugim izvedenicama tog sportskog događaja: prvo poluvrijeme, drugo  poluvrijeme, hendikep, tko da prvi gol, točan rezultat i sl.), uz iznimku odobrenu od priređivača.

2)     Eventualno ograničenje minimalnog broja kombinacija na određeni događaj određuje priređivač.

3)  Maksimalan broj događaja na listiću određujepriređivač.

 

Članak 12.

 

SISTEMI

Sistemi su takve vrste oklada koje omogućavaju tipovanja različitih kombinacija više događaja i omogućavaju dobitke čak i ako nisu pogođeni svidogađaji.

Kombinacije pojedinih oklada u sistemima računa program priređivača iz zadanog broja događaja i to matematičkim kombinacijama.

1)   Sistem može sadržavati oklade sastavljene npr:

a)  odabrani broj n – kombinacija od zadanog broja događaja, (npr. 2 i 3 od 4)

b)  odabrani broj n - kombinacija od zadanog broja događaja, te broj konstantnih događaja – fikseva (npr. 2 od 4 sa 2 fiksa). Fiksni događaji ulaze u sve kombinacije, te da bi listić mogao biti dobitan, moraju  biti pogođeni svi fiksnidogađaji.

c)  posebna vrsta sistema je sistem kod kojega se kombiniraju skupine događaja (skupina događaja u ovoj situaciji predstavlja jedan događaj).

Maksimalni broj događaja u skupinama određuje priređivač. Dobitnom skupinom događaja smatra se skupina u kojoj su pogođeni svi događaji. Određena skupina može biti fiksna, što znači da ulazi u sve kombinacije. U tom slučaju, da bi listić mogao biti dobitan, ta skupina mora biti dobitna.

2)  Za razne vrste n - kombinacija igrač može odabrati različito visoke uloge.

3)  Priređivač zadržava pravo ograničiti (zabraniti) klađenje na pojedine n-kombinacije.

4)  Priređivač zadržava pravo ograničiti uvrštenje pojedinih događaja u sisteme.

5)    Događaji s ograničenim minimalnim brojem kombinacija (npr. minimalno 3 kombinacije), ne mogu biti uvršteni u kombinacije s manjim brojem događaja od navedenog minimuma, uključujući u taj broj i eventualne fiksnedogađaje.

6)     Maksimalni broj događaja u sistemu i maksimalan broj fiksnih događaja određuje priređivač.

7)  Dobici se isplaćuju tek nakon objavljivanja rezultata svih događaja uvrštenih u sistem.

 

Članak 13.

 

KLAĐENJE NA LOTO

1)   Priređivač priređuje klađenje na izvlačenja lota različitih država, osim na izvlačenja lota HrvatskeLutrije.

2)  Oklade se zaprimaju do vremena istaknutog na tečajnojlisti.

3)  Za svako izvlačenje lota priređivač određuje tečaj za svaku kombinaciju posebno.

4)  Priređivač može ponuditi i posebne sisteme na izvlačenje lota.


5)   Priređivač može omogućiti klađenje na pojedinačno izvlačenje lota, pretplatu na više raznih pojedinačnih izvlačenja lota i za izvlačenja više kola pojedinačnog lotaunaprijed.

6)     Poslije završetka izvlačenja priređivač javno objavljuje rezultate.

Za točan rezultat klađenja na loto vrijede isključivo osnovni brojevi, a dopunski brojevi ne uzimaju se u obzir.

7)   Svako izvlačenje je označeno brojem kola, datumom i vremenom izvlačenja.

8)    U slučaju odgode izvlačenja najavljenog  kola, oklada vrijedi za kolo navedeno na potvrdi  o zaključenju oklade.

9)    Vrsta lota koji ima više dnevnih kola (npr. Grčki Kino, Talijanski 10e loto, Poljski multi loto…), a pojedino kolo se ne izvuče na najavljeni termin oklade za to izvlačenje su nevažeće (čl.32.). Ukoliko priređivač izvlačenja lota ne objavi službene rezultate, odnosno ukoliko se  ne može utvrditi koja točno kola nisu izvučena, sve oklade na kola tog dana su nevažeće (čl.32.)

10)    Ukoliko se istog dana dogode dva izvlačenja (2 kola) iste lutrije, primljene oklade vrijede za kolo navedeno na potvrdi o zaključenju oklade.

To pravilo ne vrijedi za pretplatnike koji se klade na više kola izvlačenja unaprijed, za njih vrijede oba izvlačenja.

11)     U slučaju da se izvlačenje najavljenog kola dogodi ranije od vremena istaknutog na tečajnoj listi, vrijede uplate do početka izvlačenja. Sve ostale oklade suništavne.

12)    Ukoliko jedno kolo lota sadrži više izvlačenja, za sve igrače (i pretplatnike) primljene oklade vrijede za prvo izvlačenje tog dana.

13)    Za sve ostale situacije koje nisu predviđene ovim člankom, primjenjuju se Opće odredbe Pravila.

 

Članak 14.

 

KLAĐENJE UŽIVO

1)    Priređivač može organizirati posebnu vrstu klađenja - klađenje tijekom trajanja događaja (klađenje uživo).

2)     Tečajevi se tijekom odigravanja događaja mijenjaju, a informacija o svakoj promjeni tečajeva automatski se prenosi na teletekst stranicu priređivača ili se na drugi način prikazuje igračima.

3)     Kod klađenja uživo, oklade se primaju prije početka i tijekom odigravanja događaja, a nevažeće su oklade primljene po završetku događaja.

4)   Kod klađenja uživo, oklada je zaključena u trenutku upisa u računalo priređivača i ne može se mijenjati ili otkazati (stornirati) nakon zaključenjaoklade.

5)   Minimalnu i maksimalnu uplatu određuje priređivač u skladu s čl. 7. ovihPravila.

6)    Tečajevi koji su bili važeći u trenutku primanja oklade mogu biti promjenjeni do trenutka ispisa listića, u tom slučaju važeći je tečaj ispisan nalistiću.

7)      Dobici se isplaćuju nakon završetka događaja ili dijela događaja (početni udarac, poluvrijeme, tko postigne prvi gol i dr.).

8)      Kod klađenja uživo u slučaju smetnji tijekom prijema, prekida prijema televizijskog prijenosa ili drugog gubitka veze priređivača sa mjestom odigravanja događaja, oklade na događaje i izvedenice za koje postoji službeni rezultat organizatora natjecanja su važeće, a oklade za koje ne postoji službeni rezultat organizatora natjecanja smatrat će se nevažećim (čl.32.)


VAŽEĆI REZULTATI

 

Članak 15.

 

1)    Važeći rezultat je rezultat postignut nakon isteka regularnog vremena igranja (određeno je pravilima konkretnog natjecanja ). U regularno vrijeme igre pripada i eventualna sudačka nadoknada. Iznimno, regularno vrijeme igre može biti i skraćeno ako zadovoljava kriterije zadane od službenih tijela organizatoranatjecanja.

2)    Kod događaja koji nema točno određeno vrijeme igranja, službenim se rezultatom smatra rezultat pri kojem su postignuti propisani bodovi, odnosno setovi i to bez obzira na nastavak utakmice.

Iznimke od ovog pravila su moguće, ali ih priređivač klađenja mora unaprijed najaviti.

3)    Naknadne izmjene, odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir, osim ako se ne odnose na ispravak pogrešno objavljenog rezultata.

4)   Ako momčad odustane prije početka događaja, oklada je nevažeća (čl.32.).

5)    Pri okladama na ukupnu pobjedu, na poredak natjecatelja i ekipa u različitim natjecanjima, akcijama i disciplinama, smatra se izgubljenom i ona oklada, koja glasi na natjecatelja, odnosno ekipu, koji su tijekom natjecanja odustali ili bilidiskvalificirani.

6)    Ako je događaj s točno određenim vremenom igre prekinut te se ne nastavi istog dana do ponoći po lokalnom vremenu mjesta održavanja događaja, oklada se smatra nevažećom (čl.32.).

7)    Ako je događaj prekinut u događajima koji nemaju točno određeno vrijeme igre (skijanje, moto utrke i sl.) a usprkos tomu je objavljen važeći rezultat, dobici se isplaćuju prema na taj način objavljenom rezultatu. Dovoljno je da je događaj započeo. Ako je takav događaj prekinut i nije objavljen službeni rezultat do kraja dana po lokalnom vremenu mjesta odigravanja događaja, događaj je nevažeći (čl.32.). Pravilo iz ovog stavka (7) ne vrijedi za tenis, stolni tenis isnooker.

8)     Ako je događaj prekinut ili nije odigran do kraja, dijelovi događaja i izvedenice (1. poluvrijeme, 1. trećina, 1. set i sl.), su važeće i vrijedi postignuti rezultat, ako se taj dio događaja odigrao do kraja.

a)               Ako je događaj prekinut ili nije odigran do kraja, tada pri tipu npr. na strijelca 1. zgoditka i tipu na 1. zgoditak u utakmici i sl., oklada vrijedi i vrijedi postignuti rezultat ako je postignut do prekida događaja. Ako zgoditak nije postignut do vremena prekida događaja, oklada je nevažeća (čl.32.).

b)              Ako je događaj prekinut ili nije odigran do kraja, tada u ponudama na ukupan zbroj postignutih poena (zbroj golova, koševa, gemova…) oklada vrijedi ako je ukupan  zbroj postignutih poena veći od zadanog. Ako je ukupan zbroj postignutih poenamanji ili jednak zadanom do vremena prekida događaja, oklada je nevažeća (čl.32.).

c)               Ako je događaj prekinut ili nije odigran do kraja, sve ponude čiji je ishod do trenutka prekida nedvojbeno određen, odnosno u slučaju da događaj nije prekinut, dobitni tip ne bi mogao biti promijenjen, smatraju se važećim, osim u slučajevima izričito navedenim u ovim Pravilima. Ako bi dobitni tip mogao biti promijenjen da događaj nije prekinut, oklade na takve događaje se smatraju nevažećima(čl.32.)

d)             Ako je događaj prekinut ili nije odigran do kraja oklade na ponude koje uključuju više dijelova ili izvedenica događaja (npr. poluvrijeme/kraj, poluvrijeme ili kraj, 1. trećina/kraj, 1.trećina ili kraj i slično) klađenje će se smatrati nevažećim (čl.32) ako svi odnosni dijelovi ili izvedenice nisu završili (odnosno dobitni tipovi na izvedenice nisu nedvojbeno utvrđeni) do trenutka prekida događaja

9)      U okladi " hendikep " važeći rezultat je zbroj rezultata postignutog u događaju u regularnom vremenu igranja te iznosa hendikepa kako je priređivač odredio uponudi.


10)   Ako se događaj ne ostvari u vremenu kako je najavio priređivač, oklada je važeća ukoliko je novi termin početka događaja unutar tri sljedeća kalendarska dana po lokalnom vremenu mjesta odigravanja događaja od zadnjeg objavljenogtermina.

Za prolaz u turnirskim natjecanjima (npr. teniski turniri) oklada ostaje važeća do kraja turnira jer zbog samog sustava natjecanja u slučaju prekida događaj se odgađa za nekoliko sati, sljedeći dan ili do kada uvjeti za nastavak nisu zadovoljeni.

Priređivač klađenja može nastaviti zaprimanje klađenja na taj događaj. Iznimku od toga pravila čini klađenje na baseball.

11)    Počne li događaj prije nego što je bio najavljen, tada primljene oklade ostaju važeće ako su uplaćene prije stvarnog početka događaja. Uplate poslije stvarnog početka događaja, a o kojem priređivač bude naknadno obaviješten, biti ćenevažeće(čl.32.).

12)    Promjena u mjestu održavanja događaja s kojom priređivač nije bio upoznat ili ju nije najavio (npr.: zbog kazne, problema sa stadionom i sl.) nema utjecaja na oklade, osim ako se događaj ne odigra na terenu momčadi najavljene kao gost (članak28./1.d)).

13)    Mala pogreška u oznaci ekipe ( npr. FC Barcelona - CF Barcelona) ili pojedinaca (npr. Santoro–Samtoro, Robredo-Roberdo), ili eventualnog mjesta održavanja događaja, ako ne zadire u bit oklade i ne utječe na važeći rezultat, oklada jevažeća.

Oklada je nevažeća, ako bi takva pogreška mijenjala njezinu bit (npr: Manchester Utd. - Manchester City).

14)      U slučaju bilo kakve prijevremene sudačke odluke, koja je utjecala na održavanje pojedinog natjecanja, ta će odluka biti uvažena, a za rezultat tog natjecanja u obzir će se uzimati prvi službeni rezultati službenog tijela organizatora natjecanja, u kojima su te odluke već uključene.

Prijevremenom sudačkom odlukom smatra se svaka ona koja je donijeta prije objavljivanja prvog službenog rezultata (diskvalifikacija, oduzimanje bodova, odustajanje od natjecanja, dodano kazneno vrijeme i sl.).

15)     U slučaju bilo kakve naknadne sudačke odluke ili odluke sudačke komisije, koja je utjecala na konačan plasman natjecatelja, ta odluka neće biti uzeta uobzir.

Naknadnom odlukom se smatra eventualna kazna ili diskvalifikacija koja je izmijenila konačni poredak natjecanja. U slučaju takve odluke, u obzir se uzimaju prvi službeni rezultati službenog tijela organizatoranatjecanja.

16)     Ukoliko primijenjena pravila ili format događaja značajno odstupaju od uobičajenih (podrazumijevanih) za taj sport, priređivač zadržava pravo takve oklade proglasiti nevažećima. Sudačka nadoknada vremena ili skraćenje utakmice, koje je u skladu s pravilima igre, skraćeno vrijeme igre u nogometu za mlađe uzraste (U19, U18, U17 itd.), zamjena isključenog igrača u prijateljskim utakmicama i slične uobičajene promjene pravila u pojedinim specifičnim slučajevima ne smatraju se značajnim odstupanjem od uobičajenih pravila.

17)    Kod klađenja na plasman, pobjednika i sl., u slučaju da dvije ili više ponuda ostvare isti rezultat (isto vrijeme, jednak broj golova, i dr.), odnosno plasiraju se na isto mjesto, primjenjuje se pravilo ''MRTVE UTRKE'' - pri obračunu dobitka odigrani tečaj umanjuje se na način da se dijeli sa brojem natjecatelja koji su ostvarili isti rezultat ili plasman. Priređivač zadržava pravo na isplatu takvih oklada po pravilima ''MRTVE UTRKE'' ili prema vlastitoj prosudbi na isplatu takvih oklada po odigranom tečaju.

 

Članak 16.

 

Ako u člancima 17. do 25. (Posebne odredbe za pojedine događaje i natjecanja) pod određenim sportom postoji pravilo koje je u suprotnosti sa pravilima iz čl.15. (Važeći rezultati), vrijedi pravilo navedeno za pojedini sport (čl.17. do 25.).


POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE DOGAĐAJE I NATJECANJA

 

Članak 17.

 

TENIS

1)   Za rezultat događaja u obzir se uzima rezultat određen službenimobjavljivanjem.

2)     Ako je meč otkazan prije početka zbog odustajanja jednog od natjecatelja, oklada je nevažeća(čl.32.)

3)    U slučaju da je meč prekinut zbog odustajanja jednog od natjecatelja (ozljeda, predaja, diskvalifikacija i sl.), oklada je nevažeća (čl.32.).

a)  Kod oklada na hendikep i točan rezultat u slučaju odustajanja jednog od natjecatelja nakon početka događaja, oklada je nevažeća(čl.32.).

b)  Ako je događaj prekinut i nije odigran do kraja, tada u ponudi na ukupan zbroj  gemova oklada vrijedi ako je ukupan zbroj postignutih gemova do prekida veći od zadanog. Ako je ukupan zbroj postignutih gemova manji ili jednak zadanom, do vremena prekida meča, oklada je nevažeća(čl.32.).

c)  Kod oklada na ishod prvog seta, u slučaju da je meč prekinut tijekom prvog seta oklada je nevažeća (čl.32.)., a u slučaju da je prije prekida meča 1. set odigran do kraja oklade na 1. set suvažeće.

d)  Kod oklada „Get set 2:0“ ili „Get set 3:0“, ukoliko je do trenutka prekida drugonavedeni natjecatelj (par) osvojio set, oklada se smatra važećom, a dobitan je tip

2. Ukoliko do trenutka prekida drugonavedeni natjecatelj (par) nije osvojio set, oklada se smatra nevažećom (čl.32.)

4)    Ako je događaj prekinut i nije ponovno počeo do službenog završetka turnira, oklada je nevažeća (čl.32.), a ako je događaj prekinut i nastavljen prije kraja turnira oklade su važeće.

5)  Ako se teniski meč igra tako da se u slučaju rezultata 1:1 u setovima igra „match tie- break“, gem koji se igra do 10 poena, na dva poena razlike, taj „match tie-break“ se smatra trećim setom, a broji se kao jedan game.

 

Članak 18.

 

BASEBALL

1)    Za rezultat događaja uzima se u obzir konačni rezultat nakon završetka, uključujući svaki produžetak ili skraćenje vremena igre koje zadovoljava kriterije zadane od službenog tijela natjecanja, osim ako priređivač ne odredi drugačije uponudi.

Naknadne izmjene, odluka pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.

U pojedinim slučajevima, priređivač za konačan rezultat susreta može uzeti i neriješen rezultat, ukoliko je to konačan ishod prema pravilima natjecanja (primjer: u MLB predsezoni, moguć je neriješen rezultat kao konačan). U tom slučaju, ako neodlučen ishod nije u ponudi, oklade na ishod utakmice su nevažeće (čl.32.).

2)      Svaka utakmica je označena osim imenima obiju momčadi i datumom odigravanja događaja. Ukoliko se baseball utakmica iz bilo kojeg razloga ne održi, klađenje na tu  utakmicu je nevažeće (čl.32.) bez čekanja na eventualni novi  terminodigravanja.

3)    U slučaju da se baseball utakmica prekine i ne nastavi istog dana po lokalnom vremenu, oklada je nevažeća (čl.32.), osim u slučaju da službeno tijelo proglasi utakmicu završenom prema pravilima natjecanja (čl.18.točka1).

4)   Ukoliko je istoga dana predviđeno odigravanje dviju baseball utakmica u cijelosti, predmet klađenja je utakmica koja je zakazana na ranijitermin.


5)    Ukoliko je istoga dana predviđeno odigravanje dviju baseball utakmica, od kojih je jedna nastavak prethodno započete utakmice, a druga zakazana u cijelosti, predmet klađenja je utakmica zakazana u cijelosti.

 

Članak 19.

 

KOŠARKA

1)  Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu određenom pravilima natjecanja, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačanrezultat.

2)  Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu oklada se smatra važećom ukoliko oba sudionika duela nastupe nautakmici.

3) Ukoliko košarkaš bude prijavljen za utakmicu, a za trajanja utakmice se nalazio na klupi svoje momčadi i nije ušao u igru, smatrat će se da nije sudjelovao u utakmici, te će se sve oklade na njega smatratinevažećim.

4)  U slučaju da oba igrača budu službeni sudionici utakmice, pobjednikom duela će se smatrati onaj koji postigne više pogodaka, asistencija i sl.(ovisno na što se ponuda odnosi).

5)  U slučaju da oba igrača službeno sudjeluju u utakmici, a postignu jednak broj poena, dobitni tip je X (neriješeno), osim u slučaju kada neriješeno nije u ponudi. U tom slučaju oklada je nevažeća(čl.32.).

6) Kod ponuda broj poena igrača i duel igrača, u obzir se uzimaju i eventualni produžeci, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi drugačije.

 

Članak 20.

 

NOGOMET, HOKEJ, RUKOMET, VATERPOLO, AMERIČKI NOGOMET

1)  Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu određenom pravilima natjecanja, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačanrezultat.

2)  Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu oklada se smatra važećom ukoliko oba sudionika duela nastupe nautakmici.

3) Ukoliko igrač bude prijavljen za utakmicu, a za trajanja utakmice se nalazio na klupi svoje momčadi i nije ušao u igru, smatrat će se da nije sudjelovao u utakmici, te će se sve oklade na njega smatratinevažećim.

4)  U slučaju da oba igrača budu službeni sudionici utakmice, pobjednikom duela će se smatrati onaj koji postigne više zgoditaka, asistencija i sl.(ovisno na što se ponuda odnosi).

5) U slučaju da oba igrača službeno sudjeluju u utakmici, a postignu jednak broj zgoditaka, dobitni tip je X (neriješeno), osim u slučaju kada neriješeno nije u ponudi. U tom slučaju oklada je nevažeća(čl.32.).

6) Crveni i žuti kartoni dodijeljeni osobama koji nisu aktivni igrači na terenu (igrači koji su izašli iz igre zbog zamjene, igrači na klupi koji nisu ušli u igru, treneri i ostale osobe u stručnom stožeru i sl.) ili su dodijeljeni nakon završetka regularnog vremena ne uzimaju se u obzir.

7) Korneri koji su dosuđeni, ali nisu izvedeni ne uzimaju se u obzir.


Članak 21.

 

SKIJANJE I SKIJAŠKI SKOKOVI

1)    Za rezultat događaja uzima se u obzir redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem službenog tijela organizatora natjecanja, osim ako se eventualna izmjena ne odnosi na ispravak pogrešno objavljenog rezultata.

2)     Ako je natjecanje počelo i prekinuto i nije objavljen službeni rezultat istog dana (po lokalnom vremenu mjesta odigravanja događaja), oklada je nevažeća (čl.32.), osim u slučaju da se nastavilo istog dana (po lokalnom vremenu mjesta odigravanja događaja).U tom je slučaju oklada važeća i u obzir se uzimaju igranitečajevi.

3)     Ukoliko natjecatelj odustane prije početka natjecanja smatra se da nije sudjelovao u natjecanju i oklada je nevažeća (čl.32.).

4)    Smatra se da je natjecatelj sudjelovao u utrci ako je startao u prvoj vožnji, odnosno prvoj disciplini.

5)     Ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran za vrijeme događaja smatra se da je sudjelovao u događaju.

6)     Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu oklada se smatra važećom ukoliko su oba natjecatelja sudjelovala u natjecanju, a pobjednikom duela (u slučaju da oba natjecatelja završe kompletno natjecanje) se smatra natjecatelj koji je bolje plasiran u  službeno objavljenim rezultatima službenog tijela organizatoranatjecanja.

7)      Ako oba natjecatelja odustanu i ostanu bez službenog rezultata oklada se smatra nevažećom (čl.32.).

8)     Kod duela oklada će se smatrati nevažećom (čl.32.) u slučaju da natjecatelji, nakon završenog natjecanja, imaju identični plasman ili isti brojbodova.

9)    Ukoliko jedan od sudionika odustane za vrijeme natjecanja, pobjednikom duela se smatra onaj koji je natjecanje završio.

10)     U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije najavio, oklada je nevažeća (čl.32.).

 

Članak 22.

 

NATJECANJE    AUTOMOBILIMA,    MOTORIMA,    KONJIMA,    BICIKLIMA    I

ČAMCIMA

1)    Za rezultat događaja uzima se u obzir redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem službenog tijela organizatora natjecanja, osim ako se eventualna izmjena ne odnosi na ispravak pogrešno objavljenog rezultata.

2)      Smatra se da je natjecatelj sudjelovao u utrci, ako se pojavio na startu kruga za zagrijavanje, na startu utrke ili se uključio u utrku nakon starta.

3)   Ukoliko jedan od natjecatelja nije sudjelovao u natjecanju, sve oklade na tog natjecatelja su nevažeće (čl.32.).

4)     Ako natjecatelj odustane ili bude diskvalificiran za vrijeme događaja smatra se da je sudjelovao u događaju.

5)     Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu oklada se smatra važećom ukoliko oba natjecatelja sudjeluju u natjecanju, a pobjednikom duela (u slučaju da oba vozača završe kompletno natjecanje) se smatra natjecatelj koji je bolje plasiran u službeno objavljenim rezultatima organizatoranatjecanja.

6)    Ukoliko jedan od sudionika odustane za vrijeme natjecanja, pobjednikom duela se smatra onaj koji je natjecanje završio.

7)     Ukoliko oba vozača iz duela odustanu za vrijeme natjecanja i ostanu bez službenog rezultata, oklada se smatra nevažećom (čl.32.).


8)     Kod duela oklada će se smatrati nevažećom (čl.32.) u slučaju da natjecatelji, nakon završenog natjecanja, imaju identičan plasman ili isti brojbodova.

 

Članak 23.

 

ATLETIKA

1)    Za rezultat događaja uzima se u obzir redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem službenog tijela organizatora natjecanja, osim ako se eventualna izmjena ne odnosi na ispravak pogrešno objavljenog rezultata.

2)   Oklada je nevažeća ako natjecatelj nije sudjelovao u finalu natjecanja.

3)   Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu ukoliko oba natjecatelja odustanu i ostanu bez službenog rezultata, oklada se smatra nevažećom.

4)     Kod duela oklada će se smatrati nevažećom (čl.32.) u slučaju da natjecatelji, nakon završenog natjecanja, imaju identični plasman.

5)    Ukoliko jedan od sudionika odustane za vrijeme natjecanja, pobjednikom duela se smatra onaj koji je natjecanje završio.

 

Članak 24.

 

BORILAČKI SPORTOVI

1)    Pobjednikom događaja smatra se natjecatelj koji je nakon završetka borbe proglašen pobjednikom od strane službenog tijela organizatora natjecanja.

2)    Ako je događaj otkazan prije početka dvoboja zbog odustajanja jednog od natjecatelja, oklada je nevažeća(čl.32.).

3)     U slučaju da natjecatelji završe dvoboj prije vremena zbog odustajanja jednog od natjecatelja (povreda, predaja i sl.), pobjednikom se smatra natjecatelj koji nije odustao osim  u slučaju da službeno tijelo natjecanja dvoboj proglasi nevažećim.

4)  Ako priređivač nije u ponudu stavio mogućnost neriješenog ishoda a meč završi neriješeno, oklada je nevažeća(čl.32.).

 

Članak 25.

 

DRUGE VRSTE SPORTOVA (golf, šah, rugby, snooker i sl.)

Za druge vrste sportova imajući u vidu njihove specifičnosti, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovih Pravila predviđene za sportove s točno određenim, odnosno neodređenim vremenom igranja.

Ukoliko postoje odstupanja od ovim Pravilima predviđenih odredbi, priređivač ih ističe na tečajnoj listi.

 

Članak 26.

 

VIRTUALNI SPORTOVI

1)   Priređivač može nuditi različite virtualne sportove u svojoj ponudi.

2)   Virtualni sportovi regulirani su istim pravilima kao i pravi sportovi kojeoponašaju.

3)   Zaprimanje oklada prestaje s početkom događaja.

4)   Sve oklade zaprimljene nakon početka događaja su nevažeće (čl.32.).

5)     Priređivač može po vlastitoj odluci prestati primati oklade za događaj prije njegovog početka. Može to isto učiniti u slučaju kvara sustava, komunikacije iliopreme.

6)    Priređivač ne odgovara za bilo koju štetu ili gubitak nastalu igraču koji se mogu dogoditi zbog kvarasustava, komunikacijeili opremeuslijed izvanrednih okolnosti(viša silai sl.).


7)   Igrač može otkazati okladu i dobiti povrat uloga do najkasnije pet minuta nakon prihvata oklade, pod uvjetom da se ista otkazuje prije početka događaja.

8)   Za sve eventualne okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe pravila igre na sreću klađenja priređivača.

 

Članak 27.

 

TERMINALI ZA KLAĐENJE

1)     Igrač ostvaruje pravo na isplatu tako da preda dobitni listić u bilo kojoj poslovnici priređivača ili na temelju listića i potvrde o dobitku na drugom mjestu određenom od strane priređivača.

2)   Potvrdu za isplatu dobitnog listića uplaćenog na terminalu za klađenje izdaje terminal za klađenje unošenjem serijskog i kontrolnog broja listića.

3)    Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe Pravila igre na sreću klađenjapriređivača.

 

 

KLAĐENJE NA DALJINU

 

OPĆE ODREDBE I UVJETI SUDJELOVANJA  KLAĐENJA NA DALJINU

 

Članak 28.

 

1)   Priređivač zadržava pravo korištenja osobnih podataka igrača na način opisan u Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03) i „Planiranim mjerama zaštite osobnih podataka“

2)    Igrač sudjelovanjem u ponudama priređivača potvrđuje da on za zaključenje posla posjeduje potrebitu poslovnusposobnost.

U slučaju povrede ove izjave igrač jamči priređivaču za štete koje bi iz toga eventualno mogle proizaći.

3)  Priređivač zadržava pravo isključiti igrača iz sudjelovanja u cjelokupnoj ponudi Priređivača bez navođenjarazloga.

4)  Priređivač zadržava pravo odbiti, ograničiti ili poništiti okladu sukladno čl.32. i čl.33. ovih Pravila.

5)   Igrač ne može povući ili izmijeniti stavljene i prihvaćene oklade te sam snosi odgovornost zaiste.

6)    Oklada je prihvaćena nakon što je priređivač potvrdi odnosno kada se pojavi na pregledu računa igrača. U slučaju spora o vremenu kada je oklada zaprimljena, primijenit će se vrijeme kada je priređivač registrirao okladu.

7)  Ako igrač iz bilo kojeg razloga ne dobije poruku s potvrdom, oklada se smatra potvrđenom ako je prikazana na pregledu računaigrača.

8)    U slučaju očite pogreške pri prikazu ponude za igrače, prikazu oklade, očite pogreške pri unosu podataka u računalo priređivača, vrednovanja podataka, tehničke pogreške i sl., priređivač zadržava pravo na poništenje takvih oklada ili prema vlastitoj prosudbi na isplatu takvih oklada po ispravnom tečaju čak i ako je pogreška uočena nakon završetka događaja.

9)  Priređivač nije dužan isplatiti dobitke igračima koji ostvare korist zbog tehničkih grešaka prilikom izvršenjatransakcija.

10)  Priređivač ima pravo u svakom trenutku ispraviti očigledne greške koje eventualno nastanu u slučajevima navedenim u st. 8.i 9. ovog članka bez prethodne najave ili naknadne obavijesti.


11)    Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe Pravila igre na sreću klađenjapriređivača.

 

 

REGISTRACIJA RAČUNA IGRAČA  KLAĐENJA NA DALJINU

 

Članak 29.

 

1)  Preduvjet za sudjelovanje u ponudama Priređivača je registracija igrača koji

mora točno popuniti zadani obrazac za prijavu s podacima koje potražuje priređivač.

2)     Ime i prezime na računu igrača mora biti identično imenu i prezimenu na kreditnoj kartici igrača i ostalim računima koji se koriste u svrhu novčanihtransakcija.

3)  U slučaju navođenja netočnih podataka Priređivač ima pravo igrača isključiti iz cjelokupne

ponude priređivača i uskratiti mu eventualni dobitak.

4)   Prilikom registracije igraču se automatski i bez naknade otvara račun preko kojeg se odvijaju sve novčane transakcije.

5)   Svaki igrač kod priređivača smije imati otvoren samo jedan račun.

6)    Ukoliko bi se ustanovilo da je igrač, suprotno odredbama ovih Pravila, otvorio nekoliko računa, priređivač ima pravo igrača isključiti iz cjelokupne ponude priređivača i uskratiti mu eventualni dobitak.

7)    U slučaju postojanja sumnje na manipulaciju ili prijevaru, kao i u slučaju povrede ovih Pravila, priređivač ima pravo zatvoriti sve račune igrača te sve njegove oklade proglasiti nevažećim sukladno čl.32. i čl.33. ovihPravila.

8)    Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe Pravila igre na sreću klađenjapriređivača.

 

 

UPLATE I ISPLATE NA  RAČUN IGRAČA KLAĐENJA NA DALJINU

 

Članak 30.

 

1)           Uvjet za pristup računu je da igrač koristi lozinku i korisničko ime koje je odabrao prilikom otvaranja računa.

2)         Igrač ne smije dopustiti drugoj osobi upotrebu svoje lozinke i korisničkog imena iz st. 1. ovog članka. Igrač prihvaća potpunu odgovornost za posljedice nastale nepridržavanjem ove odredbe, a priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice nastale zbog ove zlouporabe.

3)          Da bi sudjelovao u klađenju igrač mora na svom računu najmanje imati iznos u visini najnižeg uloga za okladu ili za igru.

4)      Kao ulog vrijedi isključivo iznos koji je priređivač potvrdio i evidentirao.

5)        Priređivač može u svakom trenutku limitirati ili odbiti bilo koju okladu ili bilo koju uplatu odigrača.

6)      Igrač može u svakom trenutku raspolagati svojim novcem na računu.

Dobici se knjiže u korist računa igrača i mogu se koristiti za zaključivanje daljnjih oklada, odnosno za stavljanje uloga u igrama.

7)         U slučaju pogrešne isplate na račun igrača, priređivač zadržava pravo povrata pogrešno uplaćenogiznosa.

8)        Ako igrač novac koji je zabunom isplaćen na njegov račun koristi za uplatu oklada iste se smatraju nevažećima, neovisno o eventualnom kašnjenju dojavegreške.


9)           Ukoliko se izvršene uplate ne koriste za usluge koje nudi priređivač, isti ima pravo, posebno u slučaju sumnje na zlouporabu, zatvoriti račun i vratiti novac ucijelosti

10)         Prije isplate nekog iznosa s računa priređivač zadržava pravo od igrača zatražiti vidljivu i čitljivu kopiju osobne iskaznice ili putovnice, a u svrhu provjere istovjetnosti podataka s podacima koji su bili navedeni prilikomregistracije.

U slučaju proturječnosti priređivač zadržava pravo eventualne dobitke ne isplatiti igraču.

11)       Priređivač zadržava pravo u pojedinim slučajevima izmijeniti način isplate.

12)           Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe Pravila igre na sreću klađenja priređivača.

 

 

MARKETINŠKI BONUSI PRIREĐIVAČA KLAĐENJA NA DALJINU

 

Članak 31.

 

1)  Priređivač propisuje uvjete korištenja za pojedini marketinški bonus.

2)    Eventualni marketinški bonusi su limitirani na način da jedan igrač može dobiti samo jedan istovjetni bonus. U slučaju da igrač dobije više bonusa na osnovu toga jer protivno ovim Pravilima ima više otvorenih računa, priređivač ima pravo uskratiti bonus igraču te zatvoriti sve račune istogigrača.

3)  Eventualni marketinški bonusi, dobiveni od strane priređivača, mogu se koristiti samo za klađenja, odnosno kao ulozi u igrama i ne mogu se isplatiti.

4)    Isplata dobitaka od marketinških bonusa se neće provoditi sve dok ih igrač nije uložio barem onoliko puta koliko je navedeno u uvjetima korištenja marketinških bonusa.

5)     U slučaju zlouporabe priređivač zadržava pravo prijevremeno okončati marketinške akcije te uskratiti marketinške bonuse pojedinim ili svim igračima.

6)    Ukoliko igrač iskoristi marketinške bonuse i zatim zatvori račun , pri otvaranju novog računa nema pravo koristiti već iskorištene marketinške bonuse.

7)    Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim člankom, primjenjuju se ostale odredbe Pravila igre na sreću klađenjapriređivača.

 

 

NEVAŽEĆI DOGAĐAJI

 

Članak 32.

 

1)   Događaj jenevažeći:

a)    ako se ne ostvari

b)      ako se ne odigra do kraja a ne proglasi završenim u sportskim disciplinama kojima je unaprijed određeno vrijeme igranja (npr. nogomet, hokej, košarka) i iznimno u tenisu,  stolnom tenisu isnookeru.

c)    ako se oklada zaključi na pojedine osobe i kolektive, a oni u  događaju ne sudjeluju

d)          ako se odigra na terenu ekipe navedene kao gost, osim ako se teren koristi kao domaćinski za obje ekipe.

Ovo pravilo se ne odnosi na natjecanja na neutralnom terenu (razni turniri, svjetska, europska prvenstva, skijaški kupovi i sl.). Smatra se da svi sudionici takvih natjecanja igraju na neutralnom terenu bez obzira jesu li iz države organizatora takvog natjecanja. Odigravanje na neutralnom terenu ne utječe na regularnost oklade, bez obzira je li to bilo navedeno u ponudi.

e)    ako je bio zadan pogrešno (ne vrijedi u slučaju navedenom u čl.15., točka 13.)

f)    ako je oklada zaključena nakon njegovog početka (osim za klađenje uživo).


g)    ako se nije ostvario u objavljenom vremenu niti u roku iz čl.15., točka 10.

h)     ako je u trenutku zaključenja oklade ishod (dobitni tip) već bio poznat

i)    u ostalim slučajevima reguliranim ovimPravilima

2)    U "solo" okladama bit će igračima uvijek vraćen ulog s manipulativnim troškovima, ako je događaj nevažeći prema točki 1. ovog članka.

3)    U akumuliranim i specijalnim okladama, ako je neki od događaja nevažeći prema točki 1. ovog članka, izračunava se dobitak samo od regularno ostvarenih događaja, a za nevažeće događaje računa se tečaj 1,0. Ako su nevažeći svi događaji s akumuliranog listića ulozi se vraćaju sa manipulativnimtroškovima.

Uvjeti koji se odnose na specijalne oklade konkretizirani su u opisu pojedinih vrsti specijalnih oklada.

 

 

NEPRIHVAĆANJE OKLADE

 

Članak 33.

 

1)  Priređivač neće prihvatiti okladu od osoba koje ne poštuju odredbe ovih Pravila.

2)       Priređivač  ima  pravo  ne  prihvatiti  ili  ograničiti  klađenje  na  dio  ponude  opisan         u  članku  2. točka 3) i članak 6. točka9).

3)      Priređivač i djelatnik priređivača imaju pravo ne prihvatiti okladu od osoba i u slučajevima:

a)           ako primijeti da je došlo do pogreške u objavljenoj ponudi (objavljen pogrešan tečaj, pogreška u nazivu sudionika, itd.)

b)            događaj koji  je  na  temelju  pogrešnih  informacija  u  ponudi  (neće  biti  odigran  ili  je  u međuvremenu odgođen)

c)      događaj za koji nije sigurno da će biti odigran po unaprijed najavljenim uvjetima

d)           ako postoji sumnja u netočnost ili naknadnu promjenu objavljenih podataka bitnih za određivanje vrste ponude i tečajeva na pojedini događaj (npr. nenajavljeni a vjerojatni izostanak ili povratak većeg broja bitnih sudionika u momčad i ostale informacije koje bitno utječu na odnos snaga – rezultat)

e)         ako postoji sumnja da je na bilo koji drugi način ugrožen tijek klađenja (npr. članak 2. točka 3) i druge situacije koje nisu opisane u ovom članku a mogle bi utjecati naklađenje.

 

 

PRAVO NA DOBITAK

 

Članak 34.

 

1)    Pravo na dobitak u "solo" okladama nastaje ako je igrač pogodio ishod (tip) događaja na koji se kladio uz poštivanje odredbi ovih Pravila.

2)    Pravo na dobitak u "akumuliranim" okladama nastaje uz pretpostavku da je igrač pogodio sve događaje na koje se kladio uz poštivanje odredbi ovihPravila.

3)    Iznimno, priređivač može uvesti posebne vrste igara u kojima se može promašiti jedan,  više ili sve događaje a da pri tome igrač ostvari dobitak ili dio dobitka ili pogodi druge posebne kriterije i ostvari pravo na veći dobitak od odigranog (čl.9.)


ISPLATA DOBITAKA

 

Članak 35.

 

1)    Igrač ostvaruje pravo na isplatu dobitaka tako da preda dobitni listić u poslovnici gdje se zaključila oklada. Moguća je isplata dobitka i u drugim poslovnicama. Pravo na isplatu igrač mora ostvariti u roku od 60 kalendarskih dana od dana objave posljednjeg rezultata odigranih događaja.

Nakon isteka ovoga roka prestaje pravo na dobitak.

2)    a) Isplata dobitka vrši se isključivo nakon predaje dobitnog (važećeg) listića. Listić mora biti neoštećen, kompletan i na njemu ne smije biti nikakvih naknadnih izmjena.

b)   Za ostvarivanje prava na dobitak odlučujući su isključivo podaci u računalu priređivača koji moraju potvrditi podatke slistića.

c)    Zbog svog interesa igrač mora čuvati listiće od oštećenja ili eventualnog otuđivanja od treće osobe, jer dobitak se može isplatiti samo jednom i to donositeljulistića.

3)     Ostvareno pravo igrača na dobitak priređivač je dužan isplatiti odmah nakon objave rezultata, a najkasnije u roku od 15 dana, počevši od dana ostvarenja prava nadobitak.

4)     Kada igrač ostvaruje svoje pravo na isplatu dobitka, dužan je na zahtjev priređivača predočiti svoju osobnu iskaznicu. Ukoliko to ne učini priređivač ima pravo zadržati isplatu dobitka sve dok se ne ispuni tajuvjet.

 

 

POSLOVNA TAJNA IGRANJA

 

Članak 36.

 

1)    Priređivač, osobe koje su s njim u radnom, članskom, i sličnom odnosu, ugovorni partneri, ali i zastupnici državnoga nadzora Ministarstva financija Republike Hrvatske, ili kojeg drugog upravnog organa, obvezni su čuvati tajnu o sudionicima oklada (igrači) i njihovom sudjelovanju u igranju (gubitak,dobitak).

2)    Obveza čuvanja tajni o sudionicima klađenja i njihovu sudjelovanju u igranju ne odnosi se na slučajeve kad sudionik igranja riješi osobe navedene u točki 1.ovog članka obveze čuvanja tajne ili kad je navedeno predmetom rasprave u građansko-pravnom odnosno kazneno- pravnom postupku.

Obveza čuvanja tajne ne odnosi se ni na slučajeve u okviru izmjenjivanja statističkih informacija između kladionice i upravnog organizacijskog tijela među kladionicama.

3)    Uplatom listića podrazumijeva se da igrač daje suglasnost da priređivač u medijima javno objavi njegovu okladu, bez navođenja njegovog identiteta, odnosno činjenica temeljem kojih bi ga se moglo identificirati.

 

 

KRIVOTVORENJE LISTIĆA

 

Članak 37.

 

U slučaju sumnje na krivotvorenje listića priređivač zadržava pravo odbiti isplatu dobitka do okončanja postupka pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske.


ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 38.

 

1)     Sve odluke u svezi s okladama na koje se odnose odredbe ovih Pravila pripadaju priređivaču.

2)  Igrači mogu u roku od 15 dana od isteka roka za isplatu dobitaka iz čl.35. st.1) predati prigovor upravi priređivača, i to u pisanom obliku u preporučenom pismu. Uprava priređivača će rješavati prigovor u smislu važećih pravnih propisa i rezultat će javiti pismeno podnositelju prigovora u roku od 15 dana. Prigovori primljeni nakon isteka roka iz stavka 2) ovog članka smatraju se nepravovremenim i odbacujuse.

3)  Bude li zaprimanje oklada prekinuto uslijed izvanrednih okolnosti (viša sila i sl.), igrač tako ne stječe pravo na naknadu štete,  ni drugo pravo, ako to Pravila ne predviđaju.

4)   Priređivač zadržava pravo unijeti u suradnji s Ministarstvom financija Republike Hrvatske, izmjene i dopune ovihPravila.

5)    Izmjene koje nisu u suprotnosti s ovim Pravilima. npr. određivanje broja događaja u sistemima, ukidanje ili stopiranje pojedine vrste oklade, organiziranje prigodnih (akcijskih) oklada za aktualne događaje uz povoljnije tečajeve i sl., u nadležnosti supriređivača.

6)  U slučajevima koji nisu sadržani u Pravilima igrač se mora pridržavati odluke priređivača.

7)   Pri odlučivanju o eventualnim sporovima neće se uzimati u obzir drugačije tumačenje ili nepoznavanje odredbi ovihPravila

8)   Za obaveze prema igračima priređivač odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti predviđeni Zakonom i ovim Pravilima .

9)    Za rješavanje sporova koji proisteku iz sudjelovanja u igri klađenja nadležan je sud u Zagrebu.

 

Članak 39.

 

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon što ih odobri Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

 

Direktor: Danko Ćorić

 

Na ova pravila suglasnost je dalo Ministarstvo financija : Klasa: UP/I-461-05/14-01/309

Urudžbeni Broj: 513-07-21-01/14-2 Zagreb, 10.lipnja 2014.