Upravo
Ne propusti klađenje uživo. ...

PRAVILA ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU I ODGOVORNOG IGRANJA

SADRŽAJ

 • I. Uvod
 • II. Zaštita maloljetnih osoba
 • III. Pravila odgovornog sudjelovanja u igrama na sreću
 • IV. Upitnik samoprocjene u svrhu sprječavanja prekomjernog sudjelovanja u igrama na sreću
 • V. Kontakt podaci za pomoć zbog prekomjernog sudjelovanja u igrama na sreću
 • VI. Određivanje najvišeg iznosa za igru i samoisključenje

I. UVOD

Sudjelovanje u igrama na sreću sve je popularniji dio svakodnevnog života brojnih osoba te je kulturno prihvatljiva zabava i rekreacija koja, ukoliko se u njoj sudjeluje u razumnoj mjeri, nema zaokupljujući karakter i ne uzrokuje negativne posljedice.

No, obzirom da sudjelovanje u igrama na sreću za određene skupine sudionika ipak predstavlja potencijalnu opasnost za razvoj ovisnosti s neželjenim posljedicama njihovog ponašanja na obitelji i društvo u cjelini, trgovačko društvo SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 (dalje u tekstu skraćeno kao: Supersport) utvrđuje i razvija načela odgovornog priređivanja igara na sreću kao jedan od osnovnih postulata svog poslovanja.

U okviru društveno odgovornog priređivanja igara na sreću, jedan od temeljnih ciljeva Supersporta je osigurati zaštitu interesa igrača i ranjivih društvenih skupina pružanjem relevantnih informacija sa svrhom donošenja pravilne odluke glede sudjelovanja u igrama na sreću, suzbijanja ovisničkog ponašanja i njegovog negativnog društvenog utjecaja.

U tu svrhu Supersport poduzima napore kako bi, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, zadovoljio potrebe sudionika u igrama na sreću omogućujući sudjelovanje u istima na siguran i zakonit način, ujedno sprječavajući, odnosno, na najmanju moguću mjeru svodeći moguće štetne posljedice prekomjernog sudjelovanja u igrama na sreću.

II. ZAŠTITA MALOLJETNIH OSOBA

Sukladno pozitivnim zakonskim propisima osobama mlađima od 18 godina zabranjeno je sudjelovanje u igrama na sreću.

Supersport dosljedno provodi navedenu zakonsku zabranu i u navedenom smislu kontinuirano educira svoje zaposlenike te postavlja vidljive obavijesti o navedenoj zabrani u svojim poslovnicama, na samoposlužnim terminalima za klađenje i na svojoj internetskoj stranici.

U svakom slučaju se i roditeljima, odnosno skrbnicima maloljetnih osoba preporučuje, u svrhu sprječavanja istima sudjelovanja u igrama na sreću, ograničavanje pristupa računalima i korištenje sustava zaštite na računalima kojima se ograničava pristup određenim internetskim sadržajima.

III. PRAVILA ODGOVORNOG SUDJELOVANJA U IGRAMA NA SREĆU

Odgovorno sudjelovanje u igrama na sreću podrazumijeva svijest o činjenici da bi glavni motiv za sudjelovanje u navedenim igrama trebala biti zabava, a ne želja za mogućom zaradom.

Odgovorno sudjelovanje u igrama na sreću znači i jasno određivanje prihvatljivog gubitka prije samog upuštanja u igru, odnosno jasno određivanje limita novčanih sredstava koja je svaki pojedinac spreman izdvojiti za sudjelovanje u igri. Pri određivanju navedenog limita svakako treba voditi računa da taj iznos novčanih sredstava ne prelazi realne mogućnosti te da potencijalni gubitak uloženog novca ni na koji način ne ugrožava egzistenciju sudionika u igrama na sreću ili članova njegove obitelji.

U nastavku se nalaze pravila odgovornog sudjelovanja u igrama na sreću kojih bi se svaki sudionik trebao pridržavati:

 • 1. Sudjelujte u igrama na sreću samo i isključivo radi zabave.
 • 2. Unaprijed jasno odredite limit novčanih sredstava koji ste spremni izdvojiti za sudjelovanje u igri i ne mijenjajte ga.
 • 3. Novac koji izgubite smatrajte cijenom Vaše zabave, a svaki dobitak nagradom.
 • 4. Unaprijed jasno odredite vremenski period koji želite izdvojiti za sudjelovanje u igrama na sreću, a kada navedeno vrijeme istekne prekinite s igrom bez obzira dobivate li ili gubite u navedenom trenutku.
 • 5. Prije upuštanja u igre na sreću budite svjesni činjenice da su izgledi za gubitak veći od izgleda za dobitak.
 • 6. Ne sudjelujte u igrama na sreću na kredit ili s posuđenim novcem.
 • 7. Ne dopustite da sudjelovanje u igrama na sreću negativno utječe na Vaš obiteljski, društveni i poslovni život.
 • 8. Izbjegavajte lov na izgubljeni novac jer će Vaši gubici biti vjerojatno tim veći što se više trudite nadoknaditi izgubljeno.
 • 9. Pravovremeno se informirajte o znakovima koji ukazuju na kompulzivno i prekomjerno sudjelovanje u igrama na sreću kako bi na vrijeme znali prestati i/ili zatražiti pomoć.

IV. UPITNIK SAMOPROCJENE U SVRHU SPRJEČAVANJA PREKOMJERNOG SUDJELOVANJA U IGRAMA NA SREĆU

Prekomjerno sudjelovanje u igrama na sreću javlja se kada osoba nije u mogućnosti odoljeti porivu za sudjelovanjem u igrama na sreću, čak i kad prijete ozbiljne posljedice u osobnom, obiteljskom ili poslovnom okruženju.

Potrebno je u svakom trenutku imati na umu da su igre na sreću namijenjene zabavi te prepoznati znakove kada je sudjelovanje u istima postalo prekomjerno i kada je potrebno zatražiti stručnu pomoć.

U nastavku se nalazi niz pitanja preuzetih od udruge „Anonimni kockari“ na koja je potrebno odgovoriti s DA ili NE u svrhu samoprocjene eventualnog prekomjernog sudjelovanja u igrama na sreću.

 • 1. Jeste li ikada izostali s posla, iz škole, fakulteta ili zapostavili svoje obveze radi sudjelovanja u igrama na sreću?
 • 2. Je li sudjelovanje u igrama na sreću loše utjecalo na Vaš obiteljski život?
 • 3. Je li sudjelovanje u igrama na sreću loše utjecalo na Vaš ugled u društvu?
 • 4. Jeste li ikada osjećali grižnju savjesti nakon sudjelovanja u igrama na sreću?
 • 5. Jeste li ikada sudjelovali u igrama na sreću kako biste pribavili novac za plaćanje računa ili rješavanje drugih financijskih poteškoća?
 • 6. Je li sudjelovanje u igrama na sreću utjecalo na smanjivanje Vaših ambicija ili efikasnosti?
 • 7. Jeste li, nakon gubitka, osjećali da morate čim prije vratiti izgubljeni iznos?
 • 8. Jeste li, nakon dobitka, imali snažnu potrebu da osvojite još?
 • 9. Jeste li ikada sudjelovali u igrama na sreću sve dok niste potrošili zadnju kunu?
 • 10. Jeste li ikada posuđivali novac za sudjelovanje u igrama na sreću?
 • 11. Jeste li ikada nešto prodali da biste imali novac za sudjelovanje u igrama na sreću?
 • 12. Jeste li novac od dobitka ili onaj namijenjen igrama na sreću "teška srca" koristili za uobičajene životne troškove?
 • 13. Jeste li zbog sudjelovanja u igrama na sreću postali nemarni te zapostavili vlastitu dobrobit i/ili dobrobit svoje obitelji?
 • 14. Jeste li ikada sudjelovali u igrama na sreću dulje no što ste planirali?
 • 15. Predstavljaju li Vam igre na sreću "bijeg" od briga, poteškoća, dosade ili usamljenosti?
 • 16. Jeste li ikada počinili ili razmišljali da počinite neku protupravnu radnju kako biste prikupili novac za sudjelovanje u igrama na sreću?
 • 17. Jesu li Vam ikada misli o igrama na sreću uzrokovale poremećaje spavanja?
 • 18. Potiču li svađe, razočaranja ili frustracije u Vama veću potrebu za sudjelovanjem u igrama na sreću?
 • 19. Imate li potrebu proslaviti neki sretan događaj tako da se "počastite" s nekoliko sati sudjelovanja u igrama na sreću?
 • 20. Jeste li ikada pomišljali na samoubojstvo zbog problema uzrokovanih sudjelovanjem u igrama na sreću?

Potvrdni odgovor na bilo koje od pitanja iz ovog upitnika znak je za povećani oprez prilikom sudjelovanja u igrama na sreću kako isto ne bi postalo prekomjerno.

Većina osoba čije sudjelovanje u igrama na sreću ima neke karakteristike ovisnosti potvrdno odgovara na najmanje sedam pitanja. U navedenom slučaju razmislite o kontaktiranju institucija za pružanje pomoći osobama s problemima ovisnosti o igrama na sreću čiji se kontakt brojevi telefona i adrese nalaze u nastavku.

V. KONTAKT PODACI ZA POMOĆ ZBOG PROBLEMA PREKOMJERNOG SUDJELOVANJA U IGRAMA NA SREĆU

Stručnu pomoć igrač može potražiti u institucijama za pružanje stručne pomoći osobama s problemom ovisnosti o igrama na sreću, odnosno na besplatnom kontakt broju 0800-200-005 ili na sljedećim mjestima:

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA „SVETI IVAN“ ZAGREB

Kontakt:
Ambulanta
tel: 01/3430 102
Voditelj:
Davor Bodor, dr. med.
specijalist psihijatar
Tel: 01/3430 101 (ponedjeljak i srijeda 15 – 16 h)
Email: davor.bodor@pbsvi.hr

http://www.pbsvi.hr/hr/program/kocka-terapijsko-rehabilitacijski-program-za-ovisnost-o-kockanju/

CENTAR ZA PREVENCIJU OVISNOSTI
Nastavni zavod za javno zdravstvo
Kalvarija 8, Rijeka
prof. psihologije Pino Tuftan
Kontakt telefon: 091/720-1053

ANONIMNI KOCKARI SPLIT
Email: misternogambling@email.t-com.hr

VI. ODREĐIVANJE NAJVIŠEG IZNOSA ZA IGRU I SAMOISKLJUČENJE

Ukoliko želite odrediti najviši iznos koji možete uplatiti unutar određenog vremenskog razdoblja (1 dan, 7 dana, 30 dana) odnosno odrediti najviši iznos gubitka koji možete pretrpjeti unutar gore navedenog razdoblja ili se isključiti iz igre na određeno vrijeme (1 dan, 7 dana, 90 dana, 365 dana), navedeno možete učiniti putem obrazaca dostupnih u podnožju web stranice www.casino.supersport.hr, u rubrici „Samoograničenja“ i „Samoisključenja“.

Ukoliko niste u mogućnosti ispuniti navedene obrasce, zahtjev za samoograničenje ili samoisključenje možete uputiti slanjem e-maila na adresu ssport@supersport.hr ili slanjem pisanog zahtjeva na adresu: SUPER SPORT d.o.o., Krčka 18/d, Zagreb.

U zahtjevu upućenom e-mailom ili pisanim putem morate navesti svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu, OIB), korisničko ime, vrstu ograničenja koje želite primijeniti (samoograničenje, samoisključenje) i vrijeme važenja ograničenja te iznos ograničenja uloga odnosno gubitka ukoliko je riječ o samoograničenju.

Po zaprimanju zahtjeva Vaš korisnički račun bit će ograničen ili blokiran u skladu s traženjem, a nakon isteka vremenskog razdoblja ograničenja koje ste odredili, Vaš korisnički račun će se automatski deblokirati i možete sudjelovati u igrama na sreću bez ograničenja.