Upravo
Ne propusti klađenje uživo. ...

Na osnovi članka 35. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) te članka 17. Pravilnika o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (NN 78/10), trgovačko društvo SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697, zastupano po Danku Ćoriću, direktoru (dalje u tekstu skraćeno kao: Supersport) donijelo je dana  19.prosinca 2016.g. sljedeća

 

 

OPĆA PRAVILA

IGRE NA SREĆU TEXAS HOLD′EM POKER U CASINU PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA

(dalje u tekstu skraćeno kao: Pravila)

 

 

I.                    UVODNE ODREDBE

 

1.      Opće odredbe

 

Članak 1.

 

(1) Ovim Pravilima uređuju se opći uvjeti za sudjelovanje u igri na sreću Texas hold′em poker u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (dalje u smislu ovih pravila: Casino poker igre).

 

(2) Ova Pravila primjenjuju se nastavno na i zajedno s Općim pravila sudjelovanja u igrama  Supersporta putem interneta (dalje u tekstu skraćeno kao: Opća pravila internet sudjelovanja).

 

Članak 2.

 

(1) Ova Pravila jesu isključiva zakonska i pravna osnova za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u Casino poker igrama te kao takva obvezuje ugovorne strane.

 

(2) Ugovor iz stavka 1. ovog članka zaključuje se između Supersport-a (dalje u tekstu skraćeno i kao: priređivač) i sudionika u igri na sreću Texas hold′em poker u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (dalje u tekstu skraćeno kao: igrač), na osnovi prihvata ovih Pravila te Općih pravila internet sudjelovanja, odabirom stola ili turnira za odigravanje Casino poker igre kojim igrač ujedno potvrđuje da je u potpunosti upoznat s načinom odigravanja te detaljima i pravilima igre.

 

(3) Ova Pravila obvezuju ugovorne strane, a sklapanjem ugovora iz prethodnih stavaka ovog članka igrač priznaje njihovu valjanost i potvrđuje da je ista pročitao, razumio te da ih u cijelosti prihvaća

 

2.      Odgovornost za isplatu dobitaka

 

Članak 3.

 

Za isplatu dobitaka igračima priređivač jamči svojom cjelokupnom imovinom ako su ispunjeni uvjeti određeni ovim Pravilima.

 

3.      Uplate za Casino poker igre

 

Članak 4.

 

(1) Uplate za Casino poker igre primaju se putem interneta, na internetskoj stranici priređivača putem koje igrač može u interakciji sa ON-LINE sustavom priređivača odigrati iste.

 

(2) Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.

 

4.      Zabrana sudjelovanja osobama mlađima od 18 godina

 

Članak 5.

 

Osobama mlađima od 18 godina zabranjeno je sudjelovanje u igri na sreću Texas holde′em poker u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja.

 

Članak 6.

 

(1) Poker je igra s kartama u kojoj igrači igraju za stolovima jedan protiv drugog. Sve Casino poker igre se igraju u eurima (EUR). Ova Pravila u skladu su s međunarodnim pravilima igre, a primjenjuju se za sve Casino Poker igre.

 

(2) Za svaku pojedinu Casino poker igru igraču mogu biti ponuđene opcije odigravanja stvarne ili probne (demo) igre. U stvarnoj igri igrač može ostvariti dobitak, dok u probnoj igri navedeni dobitak igrač ne osvaja. Odigravanja probne igre ne smatra se sudjelovanjem u pojedinoj Casino poker igri.

 

(3) Uz Casino poker igru nalaze se informacije koje se odnose na opis igre, upute o načinu odigravanja igre te ostali detalji vezani za igru.

 

5.      Ulozi za Casino poker igre

 

Članak 7.

 

(1) Raspon uloga za sudjelovanje u Casino poker igri određuje priređivač. Igrač odabire ulog za pojedinu igru unutar ponuđenog raspona.

 

(2) Ulog u pojedinu igru može se ostvariti polaganjem žetona prema naznačenim denominacijama.

 

6.      Pravo na dobitak i isplata dobitka

 

Članak 8.

(1) Dobitak koji igrač ostvari u Casino poker igri pripisuje se na njegov virtualni račun (I-konto).

 

(2) U slučaju tehničke neispravnosti sustava poništavaju se sve uplate i isplate koje se odnose na igre u tijeku.

 

(3) U slučaju dobitaka ostvarenih temeljem tehničke pogreške priređivač zadržava pravo neisplate istih uz povrat uloženih sredstava igraču.

 

(4) Priređivač ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu nastalu igraču do koje je došlo kao posljedica kvara sustava, komunikacije ili opreme koji je izvan nadzora priređivača (viša sila).

 

 

II.                 OSNOVNA PRAVILA TEXAS HOLD′EM POKERA

 

1.      Igrači

 

Članak 9.

 

Za istim stolom može sjediti i igrati od  2 do 9  igrača, ovisno o pravilima stola.

 

2.      Djelitelj (Dealer)

 

Članak 10.

 

Djelitelj se označava posebnom pozicijom ("dealer button"). Ona se pomiče među igračima svaku rundu ulijevo.

 

3.      Obligatorni ulozi (Blindovi)

 

Članak 11.

 

(1) Igra se s dva obligatorna uloga u svakoj rundi koji se zovu mali i veliki Blind (eng. "Small Blind" i "Big Blind"). Oni se moraju uložiti prije podjele karata prema pozicijama igrača za stolom. Igrač lijevo od djelitelja ulaže mali Blind, a sljedeći do njega veliki Blind.

 

(2) Blindovi se smatraju "živim" ulozima“. Tko uloži Blind, mora nadoknaditi samo razliku, ako postoji, između Blinda i trenutnog uloga. Igrači na pozicijama Blindova mogu odustati, pratiti igru, propustiti potez ili povećati ulog.

 

4.      Dijeljenje

 

Članak 12.

 

Svaki igrač dobiva 2 karte okrenute licem prema dolje koje su vidljive samo njemu. To su  "početne karte". Nakon toga se dijeli 5 zajedničkih karata i to tako da se prvo podijele 3 karte vidljive svima licem od stola. Navedene karte nazivaju se Flop (eng. "Flop"). Zatim se dijeli nova, četvrta karta "Turn" ili "Fourth street" pa posljednja zajednička karta "River" ili "Fifth street".

 

5.      Redoslijed ulaganja

 

Članak 13.

 

Četiri su kruga ulaganja. Prvi krug kreće kad svi igrači dobiju svoje 2 karte. Tad igrač lijevo od velikog Blinda igra prvi. U svim sljedećim krugovima prvi je na potezu prvi aktivni igrač lijevo od djelitelja.

 

6.      Polaganje karata (Showdown) i određivanje pobjednika ruke

 

Članak 14.

 

(1) Nakon zadnjeg kruga ulaganja i nakon što su sve karte podijeljene, pobjednik se određuje polaganjem karata. Ruka s najjačih 5 karata osvaja Pot. Igrači mogu koristiti karte u ruci ili mogu koristiti samo 5 zajedničkih karata (bez onih u ruci). Ako dva ili više igrača pokažu istu ruku (koja je i najjača za stolom), dijele dobitak.

 

(2) U slučaju ulaganja na “Riveru”, igrač koji je zadnji ulagao ili podigao ulog, mora prvi pokazati ruku. Ako nije bilo ulaganja, aktivni igrač lijevo od djelitelja prvi pokazuje ruku.

 

7.      Rangiranje ruku

 

Članak 15.

 

(1) Pobjednička ruka je najbolja ruka složena od 5 karata. Asevi su najjače karte, osim u skali A-2-3-4-5 kada se As broji kao 1.

 

(2) Ako dva ili više igrača imaju ruku istog ranga, pobjeđuje onaj s jačom kartom.

 

(3) Ako su ruke još uvijek izjednačene, Kicker (eng. kicker - najjača odlučujuća karta koju igrač drži u ruci) odlučuje o pobjedniku.

 

Primjer:

Q-Q-Q-6-6

pobjeđuje

Q-Q-Q-5-5

Kh-7h-5h-3h-2h

pobjeđuje

Qs-Js-Ts-8s-6s

A-A-K-T-6

pobjeđuje

A-A-Q-J-5

J-J-J-A-Q

pobjeđuje

J-J-J-A-9

 

 

 

(4) Kod raspodjele dobitka i neparnog broja žetona (1 lipa), neparni žeton ide pobjedničkom igraču lijevo od djelitelja.

 

8.      Buy-in:

 

Članak 16.

 

Priređivačeve Casino poker igre igraju se s novcem na stolu prikazanim u žetonima. Navedeno znači da se igra samo onim žetonima koje igrač ima ispred sebe za stolom. Postoji minimalna potrebna kupovina za ulazak u igru (‘’eng. Min Buy-in’’), a na stolovima bez limita i s pot limitom postoji i maksimalni iznos ulaska (‘’eng. Max Buy-in’’).

 

Primjer:


VELIčINA "Big Blind"-a NA STOLU: 1

MIN BUY-IN: 25 x "Big Blind"

MAX BUY-IN: 100 x "Big Blind"

 

9.      Novi igrač

 

Članak 17.

 

Novi igrač koji se želi uključiti u igru mora pričekati dok ne bude na poziciji velikog Blinda, a s neke druge pozicije može odmah započeti igru samo ako odmah uloži iznos velikog Blinda.

 

10.  Propušteni blindovi

 

Članak 18.

 

Igrač koji je propustio veliki Blind može se ponovno uključiti u igru samo ako pričeka poziciju velikog Blinda ili odmah uloži vrijednost velikog Blinda (živi ulog) u Pot.

 

 

11.  All-in

 

Članak 19.

 

Igrač koji uloži sve svoje žetone u Pot smatra se da je odigrao “all-in”, a to znači da ostaje u igri sve do polaganja karata. Navedeni igrač može osvojiti samo onoliko žetona od svakog igrača koliko je i sam uložio u Pot. Ukoliko ostali igrači ulože više žetona, stvara se pomoćni Pot. Na navedeni način može se stvoriti više pomoćnih Potova ako je nekoliko igrača uložilo sve žetone.

 

12.  Limiti (ograničenja na uloge)

 

12.1. Općenito

 

Članak 20.

 

U svim igrama ulozi moraju biti barem u visini prethodnog (kod ulaganja ili dizanja uloga) osim ako je igrač već uložio sve žetone.

 

12.2. Fiksni limit

 

Članak 21.

 

(1) U Texas Hold′em pokeru sa fiksnim limitom za svakim stolom je unaprijed postavljeno ograničenje za Blindove i ulaganje.

 

(2) Ulaganje u prva 2 kruga odgovara iznosu jednog velikog Blinda (npr. u limitu 5/10 ulog je 10). Niži iznos se koristi u prva 2, a viši za sljedeća 2 kruga ulaganja, ali u vrijednosti 2 velika Blinda.

 

(3) U svakom krugu može se  ulagati maksimalno 4 puta (početni ulog + 3 dizanja uloga).

 

12.3. Bez limita

 

Članak 22.

 

(1) U Texas hold′em pokeru bez limita igrači mogu ulagati bilo koji iznos u bilo kojem trenutku pri čemu je jedino ograničenje količina žetona koju igrač ima na stolu.

 

(2) Minimalni ulog je vrijednost velikog Blinda.

 

12.4. Pot limit

 

Članak 23.

 

(1) U Texas hold′em pokeru s Pot limitom igrači mogu uložiti bilo koji iznos u bilo kojem trenutku, ali do visine Pota.

 

(2) Minimalni ulog mora biti u visini velikog Blinda.

 

13.  Iznos dobitka u rundi (Pot)

 

Članak 24.

 

(1) Igrači u svakom krugu ulaganja unutar jedne runde stvaraju iznos koji se naziva Pot (eng. “Pot”).

 

(2) Igrač koji na polaganju pokaže pobjedničku ruku (prema rangu karata) osvaja taj iznos.

 

14.  Rake

 

14.1. Rake općenito

 

Članak 25.

 

(1) Rake je naknada koja se uzima iz Pot-a u koji ulažu aktivni igrači za stolom u igri za pravi novac.

 

(2) Rake se uzima samo iz onih Potova u kojima je podijeljen Flop.

 

(3) Aktivnim igračima se smatraju samo oni kojima se dijele karte za stolom.

 

Članak 26.

 

(1) Rake se definira po metodi vaganog doprinosa što znači da svaki igrač sudjeluje u Rake-u proporcionalno iznosu koji je uložio u Pot.

 

(2) Visina Rake-a određuje se u postotku od Pota koji određuje priređivač.

 

          14.2. Rake na poker turnirima

 

Članak 27.

 

(1)  Na poker turnirima i Sit&Go-ovima naknada je prihod organizatora osim u onima koji su besplatni za igrače (Freerolls).

 

(2) Naknada se prikazuje kao dodatak pri uplati na turnir (npr. 10+1kn - 10 kuna se pridodaje nagradama, a 1 kuna ide organizatoru ili 10+1eur - 10 eura se pridodaje nagradama, a 1 euro ide organizatoru). Navedeno pravilo primjenjuje se i kod registracije na Sit&Go turnire.

 

 

III.              UVJETI KORIŠTENJA

 

1.      Modifikacije softvera

 

Članak 28.

 

Igrač ne smije pokušati modificirati, rekonstruirati ili rastaviti softver na bilo koji način.

 

2.      Namještanje igre i povrat sredstava

 

Članak 29.

 

(1) Odredbe ovog odjeljka utvrđuju sankcije i povrat sredstava u sljedeće 3 vrste nedopuštenog namještanja igre od strane igrača:

-  dogovorno propuštanje,

-  dogovorno prebacivanje žetona i

-  zajednička igra.

 

(2) U slučaju nedopuštenog namještanja igre, oštećenim igračima odlukom priređivača vratit će se uložena sredstva.

 

(3)  Igračima koji su sudjelovali u nedopuštenom namještanju igre priređivač će po vlastitoj slobodnoj procjeni odrediti jednu ili više od sljedećih sankcija:

a)      opomena;

b)      oduzimanje nagrade na turniru;

c)      zamrzavanje i/ili oduzimanje sredstava na virtualnom računu (I-konto);

d)     zatvaranje virtualnog računa (I-konto);

e)      zabrana sudjelovanja u igrama na sreću priređivača.

 

(4) Sigurnosni tim priređivača nadzirati će Casino poker igre te će, ako tako odluči, u slučaju pokretanja istrage radi sumnjivog ponašanja obavijestiti igrače.

 

2.1. Dogovorno propuštanje

Članak 30.

 

Dogovorno propuštanje je zabranjena situacija u kojoj dva ili više igrača prate ulog igrača koji je uložio sve žetone u igru i više ne može djelovati ili odustati od ruke. U navedenoj situaciji nije dozvoljeno dogovorno propuštanje igre između preostalih igrača koji i dalje mogu igrati ili odustati kako bi na navedeni način povećali šansu za izbacivanje igrača koji je prethodno uložio sve žetone (igrač u all-in-u).

 

2.2. Dogovorno prebacivanje žetona

 

Članak 31.

 

Dogovorno prebacivanje žetona je zabranjena situacija u kojoj jedan igrač svjesno gubi žetone drugom igraču s namjerom da poveća njegove šanse za osvajanjem nagrada.

 

 

 

2.3. Zajednička igra na više virtualnih računa (I-konto)

 

Članak 32.

 

Zajednička igra  je situacija u kojoj jedan ili više igrača ulaze sa dva ili više virtualnih računa (I-konto) na turnir (normalni ili Sit&Go) ili na ostale stolove te dijele ili pokušavaju između sebe dijeliti informacije o svojim rukama ili o igračima. Pod dijeljenje informacija smatra se igranje na računima sa istog kompjutera, korištenje servisa za slanje poruka i bilo koji drugi način online ili offline komunikacije.

 

3.      Prekid veze sa serverom

 

Članak 33.

 

Za vrijeme trajanja igre Texas hold′em poker moguć je zastoj ili prekid veza sa serverom.

 

3.1. Prekid veze sa serverom tijekom igre na stolovima

 

Članak 34.

 

(1) Ukoliko tijekom igre na stolovima dođe do zastoja ili prekida veze sa serverom, igrač koji je uložio u Pot može kontaktirati korisničku podršku priređivača koja će ispitati nastalu situaciju.

 

(2) Ukoliko se utvrdi greška ili prekid veze  na  strani priređivača, a igrač je imao pobjedničku ruku, vratit će mu se izgubljena sredstva.

 

(3) Ukoliko se utvrdi prekid ili greška veze koja nije nastala na strani priređivača, neće biti povrata sredstava.

 

3.2. Prekid veze sa serverom tijekom igre na turnirima

 

Članak 35.

 

(1) Kod prekida veze sa serverom za vrijeme turnirske igre, primjenjuju se sljedeća pravila:

1.      Ako je igrač bio u rundi u kojoj je uložio novac, imat će 30 sekundi za ponovno uspostavljanje veze;

2.      U slučaju da se igrač ne spoji unutar 30 sekundi:

      ako igrač može odigrati dalje, automatski će tako odigrati;

      ako je igrač već uložio sve žetone prije prekida veze, odigrat će se runda do kraja - osvojit će žetone ako je imao pobjedničku ruku;

      ako igrač ne može odigrati dalje i nije već uložio sve žetone, automatski će odigrati odustajem;

      ako je prethodni igrač podigao ulog, igrač će automatski odigrati odustajem.

 

(2) Igračima čija je veza prekinuta za vrijeme cijelog turnira, oduzimat će se žetoni kad su na potezu u vrijednosti malog i velikog Blinda sve dok ne ispadnu iz turnira (ili dok ne uspiju uspostaviti vezu i vratiti se na turnir).

 

4.      Održavanje servera

 

Članak 36.

 

(1) Priređivač redovito održava servere prema unaprijed najavljenom rasporedu.

 

(2) Za vrijeme održavanja servera prekida se igranje na svim stolovima unutar softvera.

 

(3) Igrači će se obavijestit o rasporedima održavanja servera putem Poker aplikacije ili korisničke podrške.

 

(4)  Igrači će moći uredno igrati do početka održavanja servera u kojem trenutku će igra biti prekinuta.

 

(5) Igrači  koji sjede na stolovima koji su prekinuti radi održavanja servera, neće moći ostvariti naknadu za izgubljene uloge ili neosvojene nagrade.

 

5.      Programi za pomaganje u igri

 

Članak 37.

 

(1) Radi sigurnosti i integriteta Casino poker igre priređivač ne dozvoljava korištenje nikakvih pomoćnih  programa  koji mogu donijeti nepravednu prednost u odnosu na ostale igrače.

 

(2)  Pomoćnim programima smatraju se kompjuterski softveri te baze podataka o profilima igrača.

 

(3) Nepravednom prednošću smatra se svako korištenje navedenih programa za vrijeme Casino poker igre koji na bilo koji način skupljaju podatke o igračima ili predlažu način odigravanja s obzirom na trenutnu situaciju u igri.

 

Članak 38.

 

Sudjelovanjem u Casino poker igrama priređivača igrač prihvaća da priređivač može poduzeti sve mjere nadzora s ciljem otkrivanja i sprječavanja korištenja zabranjenih programa koji se koriste za vrijeme trenutne igre te da neće sprječavati poduzimanje takvih mjera na bilo koji način.

 

6.      Automatski igrači (botovi)

 

Članak 39.

 

 

 

(1) Korištenje umjetne inteligencije uključujući bez ograničenja i ‘’robote’’ strogo je zabranjeno u Casino poker igrama.

 

(2) Svako korištenje Poker aplikacije mora biti isključivo osobno preko igračkog sučelja dopuštenog od strane priređivača.

 

7.      Nedozvoljeni sadržaji

 

Članak 40.

 

(1) Igračima je zabranjeno putem servisa za čavrljanje ili pri stavljanju slike avatara koristiti izraze koji su protuzakoniti, nepristojni, rasistički, prijeteći i koji bi na bilo koji način mogli biti uvredljivi.

 

(2) Kad se takav sadržaj pronađe, bit će bez odgode uklonjen, a igračima će biti određena kazna u obliku opomene, uklanjanja avatara, zabrane čavrljanja ili kod težih kršenja ovog pravila, zatvaranje virtualnog računa (I-konto) shodno odluci priređivača.

 

8.      Nadzor i sankcije

 

Članak 41.

 

(1) Priređivač koristi sofisticirane nadzorne radnje kako bi otkrilo i spriječilo nedopušteno ponašanje i korištenje nedopuštenih programa.

 

(2) Sigurnosni tim priređivača će samostalno pratiti sve radnje unutar Poker aplikacije kako bi osigurao sigurnost i integritet igre koju nudi igračima.

 

(3) Priređivač zadržava pravo zatvoriti račune igračima, oduzeti nagrade i novac s virtualnog računa (I-konto) ako utvrdi nedopušteno ponašanje ili korištenje nedopuštenih programa.

 

Članak 42.

 

(1) Igrač prihvaća da će se podaci o svakoj igri i povijesti ruku spremati na servere priređivača.

 

(2) U slučaju neslaganja između karata prikazanih na računalu i spremljenih podataka, za donošenje odluke koristit će se isključivo spremljeni podaci.

 

(3) Igrač prihvaća da se “Replay” funkcija za video pregled prethodnih ruku neće koristiti kao službeni zapis povijesti ruku.

 

 

 

Članak 43.

 

Priređivač zadržava pravo, a u skladu s ostalim mjerama, ograničiti određenim igračima pravo sudjelovanja na turniru ili igranje na stolu za novce. Navedeno uključuje i ograničenje dvojici ili više igrača sudjelovanje na istom turniru ili igranje za istim stolom.

 

 

IV.              ZAVRŠNE ODREDBE

 

1.      Izmjene i dopune Pravila

 

Članak 44.

 

(1) Ova Pravila i sve buduće izmjene i dopune istih priređivač će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

 

(2) Izmjene i dopune  Pravila stupaju na snagu danom njihove objave na internetskoj stranici priređivača i primjenjuju se bez odgode. Smatra se da su igrači o izmjenama i dopunama Pravila obaviješteni u trenutku njihove objave na internetskoj stranici priređivača, a priređivač zadržava pravo o istima obavijestiti igrače i drugim prikladnim metodama (npr. putem e-maila ili obavijesti na internetskoj stranici).

 

(3) Ukoliko se igrač nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna ovih Pravila prijavi u sustav priređivanja i sudjeluje u Casino poker igrama, smatra se da je izmjene i dopune prihvatio.

 

2.      Rješavanja sporova

 

Članak 45.

 

Za rješavanje sporova koji mogu proizaći iz sudjelovanja u Casino poker igrama, mjesno i stvarno je nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

3.      Stupanje na snagu

 

Članak 46.

 

Ova Pravila stupaju na snagu danom javnog objavljivanja na internetskoj stranici Priređivača, a nakon prethodnog rješenja o odobrenju od strane Ministarstva financija.

 

 

U Zagrebu, 19.prosinca 2016.g.

 

 

SUPER SPORT d.o.o.

Danko Ćorić, direktor