Upravo
Ne propusti klađenje uživo. ...

OPĆE ODREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1. Trgovačko društvo SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 (dalje u tekstu skraćeno kao: Super sport d.o.o.) kao priređivač igara na sreću prikuplja osobne podatke od posjetitelja na nekoliko mjesta na svojoj internetskoj stranici. Svi prikupljeni osobni podaci koriste se prvenstveno u svrhu sudjelovanja u igri na sreću klađenje na daljinu (internetsko klađenje) te u igrama na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (internet casino) u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i podzakonskim aktima donesenim temeljem navedenog zakona, ali i radi unapređenja usluga koje Super sport d.o.o. nudi svojim igračima te boljeg razumijevanja njihovih potreba.

2. Opći podaci koji se prikupljaju

Od posjetitelja Internet stranice Super sport d.o.o. prikuplja slijedeće podatke:

 • vrijeme i datum posjeta stranici
 • stranice koje posjetitelj pregledava
 • podatke o vrsti Internet preglednika
 • IP adresu računala posjetitelja.

3. Podaci koji se obavezno prikupljaju u svrhu registracije igrača

U svrhu registracije igrača radi sudjelovanja u igrama na sreću, Super sport d.o.o. od posjetitelja prikuplja sljedeće podatke:

 • Korisničko ime igrača koje igrač odabire prilikom registracije
 • Lozinku koju će igrač koristiti prilikom pristupa Internet stranici
 • E-mail adresu igrača (na koju će stići daljnje upute vezane za otvaranje korisničkog računa)
 • Ime i prezime igrača
 • Datum rođenja igrača
 • Adresa prebivališta igrača, mjesto i poštanski broj
 • OIB
 • Broj telefona (mobitela) igrača
 • Broj tekućeg računa igrača.

Temeljem odredbi Pravilnika o priređivanju igara klađenja na daljinu te Pravilnika o priređivanju igrama na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, davanje navedenih osobnih podataka je obavezno slijedom čega uskrata bilo kojeg podatka onemogućava registraciju igrača te sudjelovanju u igrama na sreću Super sporta d.o.o. putem interneta. Igrač u svakom trenutku ima pravo na pristup svojim osobnim podacima i pravo na njihov ispravak sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

4. Mjere zaštite osobnih podataka

U svrhu zaštite osobnih podataka, Super sport d.o.o. obvezuje se da, bez prethodne suglasnosti igrača, neće davati ili na bilo koji način prosljeđivati trećim osobama osobne podatke igrača, izuzev kada je takva obveza predviđena zakonom, odnosno kada je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

U slučaju zatvaranja virtualnog računa igrača, svi osobni podaci igrača koji su pohranjeni kod priređivača bit će izbrisani na način i u rokovima koji su predviđeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Prije isteka zakonskih rokova, radi zaštite igrača ili u svrhu ostvarenja prava pred nadležnim tijelima, osobni podaci ne mogu biti izbrisani.

Obzirom na zakonsku odredbu o zabrani sudjelovanja u igrama na sreću maloljetnika, maloljetne osobe ne mogu se registrirati kao igrači. Slijedom navedenog, a kako bi se maloljetnim osobama onemogućilo internetsko klađenje, u postupku registracije propisani su uvjeti koji omogućuju utvrđivanje starosti igrača i to prikupljanjem podataka o datumu rođenja i OIB-u.

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka koriste se propisane sigurnosne tehnologije i postupci, a podaci su zaštićeni lozinkama.

Super sport d.o.o., kao priređivač igara na sreću putem interneta, je poduzeo sve tehničke mjere u svrhu zaštite osobnih podataka, uvažavajući odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka, koje su propisane i Opća pravila sudjelovanja u igrama Supersporta putem interneta. Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka koriste se propisane sigurnosne tehnologije i postupci, a podaci su zaštićeni lozinkama. U svakom trenutku osiguran je nadzor pristupa osobnim podacima, koji je omogućen samo za to ovlaštenim osobama imenovanim posebnim odlukama.

Igraču su u svakom trenutku dostupne informacije o iznosu koji je uplatio za sudjelovanje u igrama na sreću koje priređuje Super sport d.o.o. i iznosu ostvarenog i isplaćenog dobitka. Svakom igraču je omogućeno zatvaranje virtualnog računa u svakom trenutku na temelju njegova pisanog zahtjeva. U postupku zatvaranja virtualnog računa igraču se isplaćuju sredstva raspoloživa za isplatu sukladno Općim pravilima sudjelovanja u igrama Supersporta putem interneta.

5. Osobni podaci igrača mogu se obrađivati i u svrhe marketinga. Registracijom u sustava priređivanja igara na sreću igrač daje suglasnost za korištenje njegovih osobnih podataka u svrhu povremenog obavještavanja o novim pogodnostima Super sporta-a d.o.o. te za primanje promotivnih obavijesti. Igrač ima pravo u svakom trenutku usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i primanju promotivnih obavijesti i to slanjem obavijesti o navedenom na e-mail: ssport@supersport.hr.

Za sva pitanja, pritužbe i ostvarivanje prava vezanih za zaštitu osobnih podataka igrač se može u svakom trenutku obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na adresu: osobni.podaci@supersport.hr.

6. Super sport d.o.o. koristi kolačiće (cookies) kako bi svojim igračima mogao pružiti uslugu s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke prenesene na računalo posjetitelja u svrhu praćenja korištenja određenih stranica. Super sport d.o.o. može koristiti kolačiće za utvrđivanje načina korištenja stranica kao i za identificiranje korisnika koji ponovno dolaze na stranice. Ukoliko je na računalu igrača ugašeno primanje kolačića, igrač se i dalje može koristiti stranicama, ali će funkcionalnost usluge biti djelomično ograničena.

Korištenjem Super sport d.o.o. Internet stranica igrač potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim uvjetima korištenja, uključujući odredbe o obradi podataka u vezi s kolačićima.