Upravo
Ne propusti klađenje uživo. ...

Obavijest o obradi osobnih podataka

Tko smo mi

Mi smo SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697, a ova Obavijest o obradi osobnih podataka (dalje u tekstu: Obavijest) objašnjava kako će se koristiti Vaši osobni podaci.

SUPER SPORT d.o.o. je dio Entain grupe. Više informacija o Entain grupi i ostalim kompanijama koje čine Entain grupu možete saznati na sljedećem linku: https://entaingroup.com/about/business-overview/our-brands.

Obavijest se odnosi na obradu osobnih podataka povezanih s korištenjem naših web stranica (https://www.supersport.hr i https://casino.supersport.hr) i mobilnih aplikacija (Sporti, i SuperCasino). Predani smo zaštiti Vaših osobnih podataka i shvaćamo vrlo ozbiljno sigurnost podataka. Imamo stroge sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka koje uključuju robusne sigurnosne procedure koje se redovito testiraju i ažuriraju. Ako imate bilo kakvih nedoumica o načinu na koji obrađujemo ili štitimo Vaše osobne podatke ili nas želite kontaktirati u vezi s bilo kojim pitanjem u pogledu obrade Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati na načine pobliže navedene na dnu ove Obavijesti.

Obavijest treba pročitati zajedno s našom obavijesti o kolačićima, svim obavijestima ili uvjetima koji se nalaze unutar poslovnih objekata i pravilima korištenja naših web stranica i usluga.

Podaci koje prikupljamo o vama

Osobne podatke o Vama prikupljamo iz sljedećih izvora:

 • kada se registrirate kao naš igrač,
 • kada sudjelujete u igrama na sreću na našim web stranicama ili mobilnim aplikacijama,
 • kada posjetite naše web stranice i koristite naše aplikacije,
 • kroz ankete koje ispunjavate,
 • kada dijelite podatke s nama pomoću „community“ alata ili putem društvenih mreža,
 • kada se prijavite za SportCard Mastercard®,
 • kada komunicirate s nama (e-poštom, poštom, telefonom, u poslovnici ili putem chata ili društvenih medija),
 • kada provedemo analizu Vaše interakcije s nama,
 • od ostalih kompanija koje su dio Entain grupe, iz internih razloga, prvenstveno u poslovne i operativne svrhe,
 • iz javnih izvora informacija kao što su javne evidencije ili objave na društvenim mrežama i baze podataka trećih strana kako bismo udovoljili našim zakonskim i regulatornim obvezama,
 • od kolačića i sličnih tehnologija na Vašim uređajima na kojima ste dopustili njihovu upotrebu.

Koje Vaše osobne podatke prikupljamo i u koju svrhu

Svrha obrade Uobičajeni osobni podaci Dodatne informacije Pravna osnova
Pružanje usluga, ispunjavanje naših zakonskih i regulatornih obveza
 • ime i prezime
 • OIB
 • adresa prebivališta
 • podaci s identifikacijskog dokumenta i preslika istog
 • snimka videoelektroničke identifikacije
 • dan, mjesec i godina rođenja
 • adresa e-pošte
 • korisničko ime
 • podaci o transakcijskom računu
 • transakcije i načini plaćanja
 • podaci o igri
 • podaci o političkoj izloženosti
 • korespondencija
 • podaci dostupni iz javno dostupnih izvora
Prikupljanje ovih osobnih podataka nužno je kako bismo ispunili naše obveze koje proizlaze iz Zakona o igrama na sreću, Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i ostalih podzakonskih akata te kako bismo Vam omogućili sudjelovanje u igrama na sreću.
 • Izvršenje ugovora
 • Poštivanje pravnih obveza
Komunikacija sa Službom za korisnike
 • ime i prezime
 • korisničko ime
 • kontakt podaci
 • korespondencija
 • podaci o igri
 • transakcije i načini plaćanja
 • ocjena kvalitete korisničke podrške
Obrada je potrebna da bismo Vam pružili korisničku podršku, odgovorili na Vaša pitanja ili riješili zaprimljene pritužbe ili nedoumice.
 • Izvršenje ugovora
 • Legitimni interes uvećanja zadovoljstva uslugom
Provođenje anketa, natjecanja i promocija
 • ime i prezime
 • korisničko ime
 • kontakt podaci
 • željeni način kontaktiranja
 • odgovori na ankete, preferirane usluge, povratne informacije koju pružate
 • podaci o igri i sudjelovanju u natjecanjima i promocijama
 • ocjena kvalitete korisničke podrške
Podaci su potrebni da bi vas pozvali da sudjelujete u natjecanjima i promocijama ili da bi vas informirati o proizvodima koji bi vas mogli zanimati, kao i da bi nam Vi mogli pružiti povratne informacije o svojim iskustvima. Također, podatke koristimo da bismo izmjerili ili razumjeli učinkovitost oglašavanja prema Vama i drugima te da prezentiramo Vama relevantne oglase. U bilo kojem trenutku možete povući danu privolu ili prigovoriti obradi osobnih podataka u svrhu primanja izravnih marketinških komunikacija.
 • Privola u slučaju izravnog marketinga
 • Legitimni interes poticanja veće interakcije
Analiza i profiliranje
 • ime i prezime
 • korisničko ime
 • spol
 • podaci koji se odnose na aktivnosti i interese korisničkog računa
 • podaci o igri
 • dob
 • adresa prebivališta
Podaci se koriste za određivanje preferencija i stavova korisnika na temelju uspostavljenog poslovnog odnosa i segmentacije klijenata s ciljem pružanja usluga koje bolje odgovaraju potrebama i željama pojedinih kategorija korisnika. Na temelju ovih podataka možemo Vam ponuditi i promocije koje bi Vas mogle zanimati na temelju Vašeg načina korištenja naših usluga.
 • Legitimni interes boljeg razumijevanja Vaših preferencija i načina na koji igrate
Poboljšanje usluge i osiguravanje sigurnosti i ažurnosti sustava
 • Podaci o prijavi (datum i vrijeme, korisničko ime)
 • podaci o igri
 • IP adresa, tehničke informacije o Vašem uređaju, operativnom sustavu i verziji preglednika
 • način korištenja naših mobilnih aplikacija i web stranica
Podatke prikupljamo kako bismo osigurali da je sadržaj s web stranice i aplikacije predstavljen na najučinkovitiji način za Vas i za Vaše računalo, kao i zbog održavanja i poboljšanja naših proizvoda i usluga, optimizacije poslovnih procesa, osiguravanja integriteta naših sustava i upravljanja IT sustavom, osiguranja kvalitete sustava (QA), olakšavanja učinkovitog upravljanja, analiziranja performansi web stranica ili uspješnosti promocija i pružanja relevantnog sadržaja korisnicima.
 • Legitimni interes osiguravanja prikladne, operativne i učinkovite interakcije s korisnicima, osiguravanje sigurnosti i ažurnosti sustava.
Prevencija i otkrivanje kaznenih djela, zloupotreba, zaštita zaposlenika i korisnika
 • ime i prezime
 • korisničko ime
 • kontakt podaci
 • Podaci o prijavi (datum i vrijeme, korisničko ime)
 • podaci o igri
 • transakcije i načini plaćanja
 • IP adresa, tehničke informacije o Vašem uređaju, operativnom sustavu i verziji preglednika
 • način korištenja naših mobilnih aplikacija i web stranica
Podaci su nužni zbog sprječavanja ili otkrivanja nezakonitih radnji, prije svega prijevare, krađe ili stvaranja štete poslovanju, kao i sprječavanja nepoštenih praksi pri korištenju naših usluga ili potencijalnog kršenja uvjeta poslovanja i primjenjivih pravnih propisa. Podaci su potrebni i zbog zaštite zaposlenika ili drugih pojedinaca. Obrada podataka može uključivati praćenje online aktivnosti i elektroničke metode identifikacije.
 • Legitimni interesi prevencije i otkrivanja kaznenih djela, zloupotreba, zaštita zaposlenika i korisnika

Većina podataka koje prikupljamo o Vama potrebna je za ispunjavanje naših zakonskih i regulatornih obveza, kao što su Zakon o igrama na sreću i Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Stoga je pružanje zakonski propisanih osobnih podataka nužno ako želite sudjelovati u igrama na sreću na našim web stranicama i mobilnim aplikacijama.

Međutim, ako tražimo Vašu privolu za obradu Vaših osobnih podataka ili ako pružanje podataka nije obvezno, niste ih dužni dostaviti. Ako to ne učinite, možda nećete moći iskoristiti neke naše usluge i pogodnosti.

Također možemo pohraniti osjetljivije osobne podatke o Vama ( "posebne kategorije osobnih podataka") koji mogu doći izravno od Vas ili iz drugih izvora kako je gore opisano. U vezi s obradom posebnih kategorija osobnih podataka potrebnih za pružanje određenih usluga i proizvoda, zatražit ćemo Vašu privolu, osim u slučajevima propisanim Općom uredbom o zaštiti podataka koji omogućuju obradu posebnih kategorija osobnih podataka bez pristanka.

S kim dijelimo Vaše podatke

Vaše osobne podatke nećemo dijeliti s trećim stranama, osim kada je to nužno radi naših legitimnih profesionalnih i poslovnih potreba, radi postupanja po Vašem zahtjevu, i/ili kada primjenjivo pravo to od nas zahtijeva. Navedeno uključuje:

 • Naše pružatelje usluga. Vaše osobne podatke možemo dijeliti s našim pružateljima usluga koji su treće strane, kao na primjer osobama koje održavaju naše IT aplikacije, pružaju usluge hostinga, našim pravnim i sličnim savjetnicima, podizvođačima koje angažiramo i to u slučaju kada je suradnja s njima potrebna kako bismo izvršili ugovorene usluge. Osobni podaci će se dijeliti samo s onim pružateljima usluga koji ispunjavaju naše stroge zahtjeve u pogledu obrade i sigurnosti osobnih podataka;
 • Pružatelje platnih usluga u svrhu izvršenja transakcija i u mjeri potrebnoj za njihovo izvršenje. Osobni podaci koje ćemo dijeliti bit će ograničeni samo na ono što je nužno kako bismo mogli izvršiti ugovorenu uslugu. Važno je napomenuti da u niti jednom trenutku ne raspolažemo niti pohranjujemo podatke o Vašim bankovnim karticama;
 • Sudove, državna tijela, regulatorna tijela u povodu njihovih zahtjeva za otkrivanjem podataka ili u drugim slučajevima kada je osobne podatke potrebno otkriti sukladno zakonu, nalogu suda ili pravilima državnih i sličnih tijela;
 • Revizije: otkrivanje osobnih podataka može biti potrebno u slučaju provođenja revizija poslovanja i sigurnosti i/ili istrage ili odgovora na pritužbu ili prijetnju sigurnosti.

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke pohranjujemo na razdoblje određeno pojedinačnim pravnim propisima (npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o računovodstvu, Zakon o igrama na sreću itd.) ili ako razdoblje pohrane nije propisano osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhe u koje se obrađuju.

Osim što Vaše osobne podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa, odnosno za vrijeme kada imate otvoren internetski račun, Vaši osobni podaci prikupljeni temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma pohranjuju se dodatnih 10 godina nakon završetka poslovnog odnosa.

Iznimno, sva razdoblja čuvanja mogu se produljiti, na primjer, ako je to potrebno za ispunjavanje određene regulatorne obveze, istragu kaznenog djela, provođenje postupka pred nadležnim tijelom javne vlasti ili rješavanja zahtjeva ili pritužbe.

Lokacije na koje možemo prenijeti Vaše osobne podatke

Pružatelji usluga i organizacije s kojima surađujemo mogu se nalaziti izvan Europskog gospodarskog prostora u zemljama koje nemaju iste standarde zaštite osobnih podataka kao i zemlje europskog gospodarskog prostora. Uvijek ćemo uložiti sve razumne napore kako bismo osigurali dostatnu zaštitu Vaših osobnih podataka. Osigurati ćemo da naši pružatelji usluga sklope s nama usklađene ugovore o obradi kako bismo osigurali da se Vaši osobni podaci obrađuju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim pravnim propisima vezanim uz područje zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka. Dodatne informacije o mehanizmima koje ćemo primijeniti možete pronaći ovdje.

Sigurnost

Usklađenost sa sigurnosnim propisima, standardima, smjernicama i zakonima o privatnosti shvaćamo vrlo ozbiljno i promičemo sigurnosne mjere koje će zadržati povjerljivost, integritet i dostupnost osobnih podataka. Koristimo razumne organizacijske, tehničke i administrativne mjere kako bismo zaštitili osobne podatke korisnika od neovlaštenog pristupa, izmjene, otkrivanja ili uništavanja.

Kao tvrtka koristimo sigurne podatkovne centre, certificirane enkriptirane web stranice te poslujemo u skladu s ISO 27001:2013 standardom. Također, poduzimamo korake kako bismo osigurali da naši poslovni partneri zadovoljavaju odgovarajuće sigurnosne standarde.

Odgovorni ste za čuvanje zaporke za pristup Vašem korisničkom računu, molimo Vas da ju ne dijelite ni s kim.

Kolačići

Kolačiće koristimo u različite svrhe, uključujući zbog poboljšanja Vašeg iskustva na našoj web stranici. Za više informacija o našoj upotrebi kolačića pogledajte našu Obavijest o kolačićima.

Marketinške komunikacije i Vaši izbori

Prilikom otvaranja Vašeg korisničkog računa zatražit ćemo privolu za slanje novosti o bonusima, nagradama, posebnim ponudama i novim proizvodima. To ćemo u pravilu učiniti putem potvrdnog okvira na web stranici ili obrascu, a Vi u bilo kojem trenutku možete povući danu privolu, odnosno prigovoriti na takav način obrade osobnih podataka.

Ako se protivite obradi u marketinške svrhe, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke u te svrhe.

Postoji nekoliko metoda pomoću kojih možete onemogućiti primanje neželjenih informacija o usluzi u okviru izravnog marketinga. Ako ne želite primati ponude, promocije, informacije o događajima i prilagođenu komunikaciju na temelju aktivnosti Vašeg računa, možete učiniti jedno od sljedećeg:
 • odabrati opciju odjave dostupne u svakoj marketinškoj poruci koju primite,
 • promijeniti postavke korisničkog računa,
 • kontaktirati naš odjel za korisničku podršku putem adrese elektroničke pošte: ssport@supersport.hr.
Naglašavamo da onemogućavanje primanja marketinških poruka neće spriječiti nikakvu bitnu korespondenciju s Vama (npr. korespondenciju u vezi oklada ili računa korisnika).

Zajednički voditelji obrade - SUPER SPORT d.o.o. i Aircash d.o.o.

Super Sport nudi postojećim registriranim igračima mogućnost podnošenja zahtjeva za SportCard Mastercard® karticu putem web stranice ili mobilnih aplikacija. Zahtjev za SportCard Mastercard® karticu uključuje razmjenu osobnih podataka s tvrtkom Aircash d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, ID broj: 99833713101 (u daljnjem tekstu: Aircash). Supersport i Aircash su zajednički voditelji u pogledu osobnih podataka vezanih uz Zahtjev za SportCard Mastercard karticu.

Izdavatelj SportCard Mastercard kartice je Aircash kao nositelj Mastercard® odobrenja i izdavatelj elektroničkog novca i pružatelj platnih usluga temeljem rješenja Hrvatske narodne banke (HNB) broj 251-020/10-19/BV od 03.10.2019. godine, na temelju koje je ovlašten izdavati elektronički novac i pružati platne usluge vezane uz izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga za doznake te se upisuje u Registar institucija za elektronički novac koji vodi HNB pod brojem IEN 116. 2.2.. Razmjena osobnih podataka provodi se u svrhu pružanja informacija o registriranom korisniku SuperSport-a koji je podnio zahtjev za izdavanje SportCard Mastercard® prepaid kartice.

U navedenu svrhu zajednički prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke:
 • Ime i prezime,
 • OIB,
 • Adresa i mjesto prebivališta,
 • Broj mobilnog telefona Aircash računa.
Kao ispitanik, bez obzira na dogovor koji su postigli zajednički voditelji obrade, možete ostvariti svoja prava prema Općoj uredbi o zaštiti podataka u odnosu na svakog voditelja obrade pojedinačno.

Više informacija o obradi osobnih podataka koju provodi Aircash možete pronaći ovdje.

Vaša prava

PRAVO OPIS PRAVA
Pravo na pristup Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje prikupljamo i možete zatražiti detaljne informacije osobito o svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.
Pravo na ispravak Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni
Pravo na brisanje Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje su prikupljeni ili obrađivani;
 • Povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji i ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • Uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka te voditelj obrade nema jače legitimne razloge za obradu;
 • Osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • Osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade;
 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.
Pravo na ograničavanje obrade U određenim slučajevima, imate pravo zatražiti ograničavanje obrade osobnih podataka koje imamo o Vama:
 • ako osporavate točnost osobnih podataka koje posjedujemo;
 • ili gdje biste imali pravo zahtijevati od nas da izbrišemo osobne podatke, ali biste radije da je naša obrada umjesto toga ograničena;
 • ili gdje više ne trebamo koristiti osobne podatke kako bismo postigli svrhu za koju smo ih prikupili, ali su Vama potrebni podaci u svrhu rješavanja pravnih zahtjeva;
 • ili ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
Pravo na prenosivost podataka Imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste prethodno pružili voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.
Pravo na prigovor na obradu Imate pravo prigovora na obradu Vaših osobnih podataka koju temeljimo na našem legitimnom interesu. Ako iskoristite navedeno pravo, više ne smijemo obrađivati Vaše podatke u tu svrhu, osim ako smo u mogućnosti dokazati postojanje uvjerljivih legitimnih razloga za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka te se ti osobni podaci više ne smiju obrađivati u takve svrhe.
Pravo da ne podliježete automatiziranim odlukama, uključujući profiliranje Imate pravo da ne podliježete odluci koja se temelji isključivo na automatiziranom postupku, uključujući profiliranje, a koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na Vas ili na sličan način značajno utječu na Vas.
Pravo na povlačenje privole Imate pravo u svakom trenutku povući danu privolu za obradu Vaših osobnih podataka. (npr. danu kako bismo Vam pružili marketinške informacije o našim uslugama ili proizvodima). Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.
Pravo na podnošenje pritužbe Imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), putem adrese elektroničke pošte azop@azop.hr ili na adresu Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

Kako bismo potvrdili Vaš identitet, od Vas možemo zatražiti dodatne informacije potrebne za utvrđivanje Vašeg identiteta.

Obratite nam se ili našem službeniku za zaštitu podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja o Obavijesti o zaštiti privatnosti ili želite dodatne informacije o svojim pravima, obratite nam se putem:
 • adrese elektroničke pošte osobni.podaci@supersport.hr, ili
 • poštom, na adresu: SUPER SPORT d.o.o., Službenik za zaštitu osobnih podataka, Krčka 18/d, 10 000 Zagreb

Izmjene Obavijesti o obradi osobnih podataka

Sve promjene ove Obavijesti u budućnosti bit će objavljene na ovoj stranici i, kada je to potrebno, o istima ćete biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte. Provjeravajte redovito ažuriranja ili promjene ove Obavijesti.

Posljednji put ažurirano: srpanj 2023.