Upravo
Ne propusti klađenje uživo. ...

Opće odredbe o zaštiti osobnih podataka

1. UVOD

Trgovačko društvo SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 (dalje u tekstu: Super sport) Općim odredbama o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: Opće odredbe) propisuje način postupanja s osobnim podacima korisnika, podacima koje ste podijelili prilikom pristupa internetskoj stranici, mobilnim i web aplikacijama te ostalim „web mjestima“, prilikom predbilježbe na komunikacijske kanale, prilikom kontaktiranja, prilikom pokretanje igre, prilikom sudjelovanja u igrama na sreću koje mi priređujemo te kroz sve ostale načine interakcije, bilo na Internetu bilo van njega, te potvrđuje da će podatke koje ima u posjedu prikupljati i obrađivati na način i u svrhu kako je navedeno u ovim odredbama.

Obrada osobnih podataka vrši se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, dalje u tekstu: Uredba) te će Super sport u skladu s predmetnom Uredbom tražiti i Vašu suglasnost za obradu odnosno korištenje osobnih podataka ukoliko je takva suglasnost potrebna.

2. OPĆE ODREDBE

Kao priređivač igara na sreću te voditelj obrade osobnih podataka, Super sport prikuplja i obrađuje osobne podatke posjetitelja na više mjesta na svojoj internetskoj stranici te ostalim „web mjestima“ kojima upravlja. Prikupljanje i obrada svih osobnih podataka, na svim kanalima pružanja usluge, odvija se po načelu zakonitosti, poštenosti i transparentnosti, u jasno naznačene svrhe i u opsegu određenom Uredbom, pratećim zakonima i pravilnicima.

Prikupljeni osobni podaci koriste se prvenstveno u svrhu omogućavanja sudjelovanja u igri na sreću klađenje na daljinu (internetsko klađenje) te u igrama na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (Internet casino) i to sukladno Zakonu o igrama na sreću i podzakonskim aktima donesenim temeljem navedenog zakona, ali i radi unapređenja usluga koje Super sport nudi svojim igračima i boljeg razumijevanja njihovih potreba.

3. PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci prikupljaju se na osnovi i u svrhu:
 • na osnovi ugovora i/ili izričite privole u svrhu izvršenja preuzetih ugovornih obveza te radi unapređenja korisničkog sustava, informiranja igrača, osiguranja sigurnosti informatičkog sustava,
 • na osnovi zakona i podzakonskih propisa u svrhu omogućavanja sudjelovanja u igrama na sreću, usklađivanja i poštivanja zakonskih obveza.
A) U svrhu omogućavanja sudjelovanja u igrama na sreću koje priređuje, poboljšanja korisničkog iskustva te osiguranja sigurnosti informatičkog sustava, od posjetitelja Internet web mjesta Super sport prikuplja sljedeće podatke:
 • vrijeme i datum posjeta stranici,
 • stranice koje posjetitelj pregledava,
 • podatke o vrsti Internet preglednika,
 • IP adresu uređaja posjetitelja s kojim pristupa,
 • vrsti uređaja s kojeg posjetitelj pristupa te verziji operacijskog sustava,
 • ID kolačića.
B) U svrhu registracije igrača i pružanja usluge sudjelovanja u igrama na sreću, Super sport od posjetitelja prikuplja sljedeće podatke:
 • korisničko ime igrača koje igrač odabire prilikom registracije,
 • lozinku koju će igrač koristiti prilikom pristupa Internet stranici (nalazi se u kriptiranom obliku),
 • e-mail adresu igrača (na koju će stići daljnje upute vezane za otvaranje korisničkog računa),
 • ime i prezime igrača,
 • dan, mjesec i godinu rođenja igrača,
 • adresa prebivališta igrača, mjesto i poštanski broj,
 • osobni identifikacijski broj (OIB),
 • broj telefona (mobitela) igrača,
 • broj tekućeg računa igrača.
Temeljem odredbi Pravilnika o priređivanju igara klađenja na daljinu te Pravilnika o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, prikupljanje navedenih osobnih podataka zakonska je obveza priređivača igara na sreću, slijedom čega uskrata bilo kojeg podatka onemogućava registraciju igrača i sudjelovanje u igrama na sreću Super sporta putem Interneta.

C) U svrhu ispunjenja obveza temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, uz podatke o imenu i prezimenu igrača, danu, mjesecu i godini rođenja te OIB-u igrača, koji su navedeni pod točkom 3. B), Super sport prikuplja i sljedeće osobne podatke:
 • državljanstvo,
 • naziv i broj identifikacijske isprave,
 • datum važenja identifikacijske isprave,
 • naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave,
 • broj identifikacijske isprave.
Također, za igrače koji su politički izložene osobe ili su član obitelji ili bliski suradnik politički izloženoj osobi, prikupljaju se još i sljedeći podaci:
 • podaci o načinu političke izloženosti,
 • podaci o dužnosti koju obnaša,
 • podaci o izvoru imovine.
Svi navedeni podaci, osim što se prikupljaju na Internetu, sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, prikupljaju se i u poslovnicama.

D) Uz podatke navedene u točki 3. A), B) i C), a u svrhu ispunjenja zakonske obveze i poboljšanja korisničkog iskustva, prikupljaju se i Vaši podaci o igri, uplati, isplatama i drugim radnjama koje poduzimate na web stranici za vrijeme igranja igara.

4. POVEZNICE NA DRUGE WEB STRANICE

Na web stranicama Super sporta možete pronaći veze na druge web stranice. Takve web stranice djeluju neovisno o Super Sport-u i imaju vlastita pravila i obavijesti. Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir da Super sport nije i ne može biti odgovoran za poštivanje zakonskih odredaba drugih pružatelja raznih usluga, preporučamo Vam da se na predmetnim web stranicama informirate o pravilima vezanim za zaštitu osobnih podataka, kako bi pravovremeno dobili sve potrebne podatke o načinu prikupljanja i obradi Vaših osobnih podataka te dali potrebne suglasnosti.

5. SURADNJA S TREĆIM STRANAMA

U redovnom poslovanju, a radi pružanja određenih usluga, poboljšanja funkcionalnosti određenih proizvoda ili udovoljavanja određenim zakonskim obvezama, Super sport koristi i usluge trećih strana (raznih dobavljača i poslovnih partnera), bilo da s istima dijeli Vaše osobne podatke (u punom ili ograničenom opsegu) ili ih ne dijeli uopće. Kod dijeljenja osobnih podataka, svi podaci kojima se pristupa zaštićeni su Ugovorom o zaštiti podataka koji je u cijelosti usklađen s Uredbom.

U pojedinim slučajevima, vaši podaci mogu se prenijeti našim pružateljima usluga u državama izvan Europske unije, međutim samo ukoliko je u pitanju država za koju postoji odluka Europske komisije o primjerenoj razini zaštite osobnih podataka (tzv. Odluka o primjerenosti) , odnosno ako se prijenos se može provesti uz pružanje odgovarajućih zaštitnih mjera (npr. EU standardne ugovorene klauzule)

Za prikaz statističkih podataka o događajima, Super sport koristi usluge trećih strana (poput Betradara, Sportradara), s time da navedene treće strane nemaju pristup nijednom osobnom podatku registriranih korisnika.

Usluge trećih strana koriste se također i za odigravanje određenih igara (poput Internet casina). Pružatelji navedenih usluga nemaju pristup nijednom osobnom podatku registriranih korisnika, već im se generira jedinstvena šifra igrača kako bi znali da se radi o registriranom korisniku. Pritom, napominjemo kako nijedna Flash aplikacija dostupna igračima ne koristi kolačiće niti ima pristup osobnim podacima registriranih korisnika.

Komunikacija s nama putem emaila, chata i drugih kanala odvija se putem servisa kojima upravljaju treće strane.

Super sport dijeli Vaše osobne podatke s pružateljima usluga platnog prometa u svrhu izvršenja transakcija i u opsegu potrebnom za njihovo izvršenje.

Također, Super sport dijeli Vaše osobne podatke s trećim stranama (primjerice javnim tijelima), kada je takva obveza predviđena zakonom, odnosno kada je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

Dijeljenje podataka na društvenim mrežama isključiva je odluka svakog registriranog korisnika te je svaki korisnik isključivo i samostalno odgovoran za svaku informaciju koju je podijelio sa svog registriranog profila na društvene mreže.

6. MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Super sport je, kao priređivač igara na sreću putem Interneta, poduzeo sve tehničke mjere u svrhu zaštite osobnih podataka, uvažavajući odredbe Uredbe i Opća pravila sudjelovanja u igrama Super sport-a putem Interneta. Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka koriste se propisane sigurnosne tehnologije i postupci, a podaci su zaštićeni lozinkama. U svakom trenutku osiguran je nadzor pristupa osobnim podacima, koji je omogućen samo za to ovlaštenim osobama, imenovanim posebnim odlukama.

U slučaju zahtjeva za brisanjem virtualnog računa igrača, svi osobni podaci igrača koji su pohranjeni kod priređivača bit će izbrisani na način i u rokovima koji su predviđeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, osim ako je nekim drugim zakonom takva mogućnost ograničena i/ili isključena (primjerice Zakonom o igrama na sreću, Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o računovodstvu). Prije isteka zakonskih rokova, a radi zaštite igrača ili u svrhu ostvarenja prava pred nadležnim tijelima, osobni podaci ne mogu biti izbrisani.

Obzirom na zakonsku odredbu o zabrani sudjelovanja u igrama na sreću maloljetnika, maloljetne osobe ne mogu se registrirati kao igrači. Slijedom navedenog, a kako bi se maloljetnim osobama onemogućilo internetsko klađenje, u postupku registracije propisani su uvjeti koji omogućuju utvrđivanje starosti igrača i to prikupljanjem podataka o datumu rođenja i OIB-u.

Igraču su u svakom trenutku dostupne informacije o iznosu koji je uplatio za sudjelovanje u igrama na sreću koje priređuje Super sport i o iznosu ostvarenog i isplaćenog dobitka. Svakom igraču je omogućeno zatvaranje virtualnog računa u svakom trenutku na temelju njegova pisanog zahtjeva. U postupku zatvaranja virtualnog računa igraču se isplaćuju sredstva raspoloživa za isplatu sukladno Općim pravilima sudjelovanja u igrama Super sport-a putem Interneta.

Sukladno Uredbi, igrač u svakom trenutku u odnosu na vlastite osobne podatke ima pravo na osnovne informacije, pravo pristupa, pravo na točnost podataka, pravo na zaborav, pravo na zabranu procesiranja, pravo na zabranu automatskog procesiranja, pravo na zabranu obrade u statističke svrhe, pravo na obavijest o pravima, pravo na obavijest o promjenama, pravo na prijenos podataka te pravo na naknadu.

U slučaju da dođe do povrede Vaših osobnih podataka, javit ćemo Vam u zakonskom roku od najviše 72 sata.

Za sva pitanja, pritužbe i ostvarivanje prava vezanih za zaštitu osobnih podataka igrač se može u svakom trenutku obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na adresu:  osobni.podaci@supersport.hr, nakon čega će dobiti daljnje upute o načinu i rokovima za ostvarivanje vlastitih prava.

7. UPOTREBA OSOBNIH PODATAKA U MARKETINŠKE SVRHE

Super sport obrađuje određene osobne podatke igrača (poput adrese elektroničke pošte i/ili broja telefona) u svrhu marketinga odnosno obavještavanja igrača o posebnim ponudama, bonusima, nagradama i sl. putem elektroničke pošte.

U navedenu svrhu, prilikom registracije možete odabrati želite li dati privolu odnosno suglasnost Super sport-u da Vas kontaktira putem komunikacijskih kanala (elektronička pošta, SMS, glasovni pozivi i IVR kanali). Informacije o bonusima, nagradama i posebnim ponudama komuniciramo kroz navedene komunikacijske kanale, pa preporučamo da, ako želite primati takve novosti, date svoju suglasnost.

Također, u svakom trenutku možete zatražiti odustajanje od ove vrste komunikacije i obrade osobnih podataka u svrhu marketinga. Kako biste prekinuli ovu vrstu komuniciranja, odnosno kako bi Super sport uklonio Vaše osobne podatke s lista koje se koriste za marketinške kampanje možete:
 • na Super sport stranici, u Postavkama privatnosti, povući privolu za primanje marketinških poruka,
 • kontaktirati e-mailom našu službu podrške korisnicima (ssport@supersport.hr).
Također u svakoj marketinškoj poruci koju dobijete od Super sporta možete u bilo kojem trenutku odustati od primanja promotivnih obavijesti preko poveznice za odjavu, slijedeći upute koje se nalaze na kraju takve zaprimljene poruke.

8. UPOTREBA KOLAČIĆA (COOKIES)

Super Sport koristi kolačiće i slične tehnologije kako bi posjetiteljima internetske stranice mogli pružiti uslugu s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Za više podataka o korištenju kolačića i sličnih tehnologija, kliknite ovdje.ovdje

9. SPORTCARD MASTERCARD® KARTICA I SURADNJA S AIRCASH D.O.O.

Super sport je ponudio postojećim registriranim igračima mogućnost da putem internetske stranice, mobilne i web aplikacije podnesu zahtjev za izdavanje SportCard Mastercard® kartice. Korištenje SportCard Mastercard® kartice uključuje razmjenu osobnih podataka s tvrtkom Aircash d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, OIB: 99833713101 (dalje u tekstu: Aircash d.o.o.). Izdavatelj SportCard Mastercard® kartice je Aircash d.o.o. kao nositelj Mastercard odobrenja i izdavatelj elektroničkog novca i pružatelj platnih usluga temeljem rješenja Hrvatske narodne banke broj 251-020/10-19/BV od dana 03.10.2019. godine temeljem kojeg je ovlašten za izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca te pružanje platne usluge novčanih pošiljaka te je upisan u Registar institucija za elektronički novac koji vodi HNB pod brojem IEN 116. 2.2.. Razmjena osobnih podataka se provodi u svrhu dostavljanja podataka o registriranom igraču Supersporta koji je podnio zahtjev za izdavanje SportCard Mastercard® prepaid kartice.

Podaci koji se razmijenjuju:
 • Ime i prezime,
 • OIB,
 • Adresa i mjesto stanovanja
 • Broj mobitela Aircash računa, odnosno broj uz koji će se kreirati Aircash račun Obrada osobnih podataka kako bi se udovoljilo propisima kojima voditelji obrade podliježu bilo pojedinačno ili zajednički, obvezna je i Vaš pristanak u tom slučaju nije potreban. Ova je obrada nužna, primjerice, kada je to potrebno u svrhu provedbe propisa iz područja sprječavanja pranja novca, propisa o sprječavanju prijevara u platnim uslugama ili ispunjavanju uputa ili zahtjeva nadzornih i kontrolnih tijela.
Vaši osobni podaci obrađuju se u Republici Hrvatskoj ili u EU, te se ne prenose u treće zemlje izvan EU.

Vaše osobne podatke čuvamo u razdoblju ili određenom pojedinim propisom (npr. Zakonom o kreditnim institucijama, Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonu o elektroničkom novcu) ili ne dulje od onoga što je nužno za postizanje svrhe za koje su obrađeni, ako razdoblje čuvanja nije propisano ili je propisano minimalno razdoblje čuvanja.

Načela i uvjeti prikupljanja i obrade osobnih podataka koji se razmjenjuju u ovom slučaju isti su kao i u slučaju prethodnog poglavlja (5. Suradnja s trećim stranama) uz razliku da su ugovorne strane za potrebe SportCard Mastercard® prepaid kartice međusobno ugovorno definirane kao zajednički voditelji obrade. U tom smislu se igrač za pitanja i ostvarenje prava ispitanika obraća imenovanom Službeniku za zaštitu podataka sukladno svrsi obrade podataka koju pojedini voditelj obrade osobnih podataka provodi.

Kao ispitanik, bez obzira na postignuti dogovor zajedničkih voditelja, možete ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno.