Upravo
Ne propusti klađenje uživo. ...
Pravila promocije “Game race – Hugo goal“
(u daljnjem tekstu skraćeno kao: Pravila)

Priređivač


Članak 1.

Promociju “Game race – Hugo goal“ (u daljnjem tekstu skraćeno kao: promocija) organizira i provodi SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 (u daljnjem tekstu skraćeno kao: priređivač).


Trajanje i uvjeti sudjelovanja u promociji

Članak 2.

(1) Promocija „Game race – Hugo goal“ je promocija putem koje igrači ostvaruju pravo na nagrade osvajanjem bodova i ostvarivanjem najvećeg pojedinačnog dobitka u Igri iz članka 4., u razdoblju trajanja promocije.


(2) Promocija traje u razdoblju od 21. ožujka 2019. od 12:00 sati do 24. ožujka 2019. u 23:59 sati (u daljnjem tekstu skraćeno kao: razdoblje trajanja promocije).

Članak 3.

U promociji mogu sudjelovati samo igrači koji imaju otvoren Internet račun za igru casino kod priređivača, koji im omogućuje sudjelovanje u igrama na sreću koje organizira priređivač putem interaktivnih casino kanala on line igranja.

Članak 4.

(1) Sudjelovanje u promociji ostvaruju samo igrači koji u razdoblju trajanja promocije igraju slijedeću igru (u daljnjem tekstu „igra“):
• Hugo goal


(2) Igranje drugih igara za vrijeme trajanja promocije ne računa se kao sudjelovanje u promociji


(3) Igranje navedenih igara van vremena trajanja promocije također se ne računa kao sudjelovanje u promociji.

Članak 5.

Nagrada se može osvojiti na dva načina: najvećim pojedinačnim dobitkom u igri u razdoblju trajanja promocije te s najviše osvojenih bodova u igri u razdoblju trajanja promocije.

Članak 6.

(1) Igrač koji je osvojio najveći pojedinačni dobitak u igri u razdoblju trajanja promocije osvaja nagradu u iznosu osvojenog dobitka umanjenog za iznos uloga, odnosno dobitak igrača se udvostručuje prilikom čega maksimalni iznos nagrade koji se može osvojiti iznosi 100.000,00 kn (stotisućakuna).


(2) U slučaju da dva ili više igrača osvoje isti najveći pojedinačni iznos dobitka, nagradu osvaja onaj igrač koji je u razdoblju trajanja promocije odigrao manje spinova.

Članak 7.

(1) Nagradu ostvaruju igrači s najviše osvojenih bodova u igri prilikom čega se bodovi osvajaju sukladno slijedećoj tablici:

Hugo
3x
= 17 Bodova
Afskylia
3x
= 8 Bodova
Don Croco
3x
= 6 Bodova
Goat
3x
= 5 Bodova
Ball
3x
= 5 Bodova
Whistle
3x
= 4 Bodova
Shoes
3x
= 4 Bodova
Stopwatch
3x
= 3 Bodova
Flags
3x
= 3 Bodova

(2) Igrači koji osvoje najviše bodova u igri osvajaju nagradi sukladno osvojenom mjestu u poretku igranja sukladno slijedećoj tablici (prvo mjesto osvaja onaj s najviše osvojenih bodova):

Mjesto Novčana nagrada
1. 3.500,00 kn
2. 2.500,00 kn
3. 1.500,00 kn
4. 1.000,00 kn
5. 750,00 kn
6.-10. 500,00 kn
11.-20. 200,00 kn
21.-30. 100,00 kn
31.-50. 50,00 kn
51.-100. 25,00 kn
101.-200. 10,00 kn
201.-300. 5,00 kn
Članak 8.

(1) Osvojene nagrade isplatit će se najkasnije sljedećeg radnog dana nakon završetka promocije na casino/poker račun dobitnika.


(2) Osvojene nagrade isplaćuju se jednokratno, u ukupnom iznosu.

Članak 9.

Nagrade koje su isplaćene na igračev Internet račun za casino/poker mogu se koristiti za daljnju igru bilo na casinu/poker-u bilo na kladionici ili isplatiti.


Završne odredbe

Članak 10.

(1) Priređivač zadržava pravo promjene Pravila ili otkazivanja ove promocije u bilo koje vrijeme, a osobito ukoliko to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.


(2) O svim promjenama i novostima u promociji priređivač će igrače obavještavati objavama na svojoj Internet stranici.

Članak 11.

Ova Pravila dodatak su Općim pravilima igre na sreću klađenje te Općim pravilima sudjelovanja u igrama Supersporta putem interneta i primjenjuju se zajedno s navedenim Općim pravilima.


U Zagrebu 19. ožujka 2019.

SUPER SPORT d.o.o. po direktorima
Goranu Đuriću i Radimu Haluzi