Upravo
Ne propusti klađenje uživo. ...
Pravila promocije “Halloween noćna utrka“
(u daljnjem tekstu skraćeno kao: Pravila)
Članak 1.

Promociju “Halloween noćna utrka“ (u daljnjem tekstu skraćeno kao: promocija) organizira i provodi SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 (u daljnjem tekstu skraćeno kao: priređivač).

Trajanje i uvjeti sudjelovanja u promociji

Članak 2.

Promocija traje u razdoblju od 31. listopada 2018. u 12:00 sati do 1. studenog 2018. u 00:00 sati (u daljnjem tekstu skraćeno kao: razdoblje trajanja promocije).

Članak 3.

U promociji mogu sudjelovati samo igrači koji imaju otvoren Internet račun za igru casino kod priređivača, koji im omogućuje sudjelovanje u igrama na sreću koje organizira priređivač putem interaktivnih casino kanala on line igranja.

Članak 4.

(1) Sudjelovanje u promociji ostvaruju samo igrači koji u vremenu trajanja promocije igraju jednu od slijedećih casino igara (u daljnjem tekstu „Igre“):

  • Halloween
  • Grim muerto
  • Fortune teller
  • Wild Blood
  • Wolf quest
  • Crystal Ball

(2) Igrač sudjelovanjem u igrama iz stavka 1. je pristaje na sve odredbe sadržane u Pravilima.

Članak 5.

(1) Nagrada se može osvojiti na dva načina:

- ostvarivanjem najvećeg dobitka u bilo kojoj od Igara
- odigravanjem najviše spinova u Igrama

(2) Igrač koji je osvojio najveći dobitak u Igri u periodu trajanja promocije dobit će nagradu u iznosu osvojenog dobitka (dobitak je iznos osvojen u igri umanjen za iznos uplate), ali najviše do iznosa od 100.000,00 kn (stotisućakuna).


(3) Iznos dobiven jackpot dobitkom se ne smatra dobitkom iz igre te navedeni ne ulazi u promociju.


(4) U slučaju da dva ili više igrača osvoje isti najveći iznos dobitka, nagradu osvaja onaj igrač koji je navedeno uspio s manjim brojem odigranih spinova u razdoblju trajanja promocije.


(5) Novčane nagrade osvojit će prvih 300. igrača koji su odigrali najviše spinova u Igrama u razdoblju trajanja promocije sukladno slijedećoj tablici:

Mjesto Novčana nagrada
1. 3.500,00 kn
2. 2.500,00 kn
3. 1.500,00 kn
4. 1.000,00 kn
5. 750,00 kn
6.-10. 500,00 kn
11.-20. 200,00 kn
21.-30. 100,00 kn
31.-50. 50,00 kn
51.-100. 25,00 kn
101.-200. 10,00 kn
201.-300. 5,00 kn
Članak 6.

(1) Osvojene nagrade isplatit će se najkasnije sljedećeg radnog dana nakon završetka promocije na casino/poker račun dobitnika.

(2) Osvojene nagrade isplaćuju se jednokratno, u ukupnom iznosu.

Članak 7.

Ostvarena nagrada koja je uspješno isplaćena na igračev Internet račun za casino/poker može se koristiti za daljnju igru ili isplatiti.


Završne odredbe

Članak 8.

(1) Priređivač zadržava pravo promjene Pravila ili otkazivanja ove promocije u bilo koje vrijeme, a osobito ukoliko to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.

(2) O svim promjenama i novostima u promociji priređivač će igrače obavještavati objavama na svojoj Internet stranici.

Članak 9.

Ova Pravila dodatak su Općim pravilima igre na sreću klađenje te Općim pravilima sudjelovanja u igrama Supersporta putem interneta i primjenjuju se zajedno s navedenim Općim pravilima.


U Zagrebu 29. listopada 2018.

SUPER SPORT d.o.o. po direktorima
Goranu Đuriću i Radimu Haluzi

Html.Partial("Modal/_IgraModal", Model.IgracVM)
NE PROPUSTITE
Tjedna statistika NOVO SVAKI TJEDAN Pročitaj tjednu statistiku
LUCKY LOTO NOVO KOLO SVAKE 2 MIN Igraj sretne brojeve
SPORT UŽIVO IGRA NA 40 SPORTOVA Prati sportske događaje
VIRTUALNE IGRE ISPROBAJTE Pogodi rezultat