Upravo
Ne propusti klađenje uživo. ...
Pravila promocije „EASTER EGGS“
(u daljnjem tekstu skraćeno kao: Pravila)
Članak 1.

Promociju USKRSNI BONUS (u daljnjem tekstu skraćeno kao: promocija) organizira i provodi SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 (u daljnjem tekstu skraćeno kao: priređivač).

Trajanje i uvjeti sudjelovanja u promociji

Članak 2.

Promocija traje u periodu od 20. ožujka 2018. u 12:00 sati do 02. travnja 2018. u 24:00 sata. (u daljnjem tekstu skraćeno kao: razdoblje trajanja promocije).

Članak 3.

U promociji mogu sudjelovati samo igrači koji imaju otvoren Internet račun kod priređivača koji im omogućuje sudjelovanje u priređivačevim igrama na sreću u Casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on line igranja.

Članak 4.

Promocija se provodi sudjelovanjem igrača u on-line igri priređivača „Easter Egg“ (u daljnjem tekstu skraćeno kao „Igra“ ).
Svi igrači koji u razdoblju trajanja promocije sudjeluju u gore navedenim igrama“ automatski sakupljaju bodove te se, sakupljajući bodove, natječu za novčane nagrade.

Bodovi unutar Igre skupljaju se osvajanjem likova prema sljedećoj shemi:

Kako skupljati bodove?
Rooster
5x
= 118 Bodova
4x
= 36 Bodova
3x
= 10 Bodova
2x
= 3 Bodova
Lamb
5x
= 87 Bodova
4x
= 28 Bodova
3x
= 8 Bodova
2x
= 3 Bodova
Bunny
5x
= 57 Bodova
4x
= 21 Bodova
3x
= 7 Bodova
Chick
5x
= 19 Bodova
4x
= 19 Bodova
3x
= 7 Bodova
A
5x
= 37 Bodova
4x
= 15 Bodova
3x
= 5 Bodova
K
5x
= 36 Bodova
4x
= 14 Bodova
3x
= 5 Bodova
Q
5x
= 28 Bodova
4x
= 11 Bodova
3x
= 5 Bodova
J
5x
= 26 Bodova
4x
= 11 Bodova
3x
= 4 Bodova
10
5x
= 25 Bodova
4x
= 11 Bodova
3x
= 4 Bodova
Članak 5.

Novčane nagrade osvojit će prvih 300 igrača s najviše bodova sakupljenih kroz sudjelovanje u igri u razdoblju trajanja promocije sukladno slijedećoj tablici:

Mjesto Novčana nagrada
1. 3.500,00 kn
2. 2.500,00 kn
3. 1.500,00 kn
4. 1.000,00 kn
5. 750,00 kn
6.-10. 500,00 kn
11.-20. 200,00 kn
21.-30. 100,00 kn
31.-50. 50,00 kn
51.-100. 25,00 kn
101.-200. 10,00 kn
201.-300. 5,00 kn

Poredak 300 najuspješnijih igrača s najviše sakupljenih bodova objavit će se po završetku razdoblja trajanja promocije na Internet stranici priređivača. Novčane nagrade bit će isplaćene u casino pretinac igračevog Supersport internet računa i to u roku od 3 (tri) radna dana od objave poretka.

Članak 6.

Priređivač zadržava pravo promjene Pravila u bilo koje vrijeme, a osobito ukoliko to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.

O svim promjenama i novostima u promociji priređivač će igrače obavještavati objavama na svojoj Internet stranici.

Članak 7.

Ova Pravila primjenjuju se zajedno s Općim pravila sudjelovanja u igrama Supersporta putem interneta te Općim pravilima igara na sreću na automatima u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja.